Βήμα επίλυσης ή προεκλογικό πυροτέχνημα;

Υπογράφηκε Κείμενο Αρχών και Δεσμεύσεων

για την αξιοποίηση της μαρμαροφόρου περιοχής Τρανοβάλτου

ipogrkeimarxmarmtran14 1ipogrkeimarxmarmtran14 2ipogrkeimarxmarmtran14 3

Η δραματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος του μαρμάρου στο Τρανόβαλτο, καθώς και συγκρατημένη ελπίδα ότι μπορεί να επανακάμψει, αποτυπώθηκαν έντονα στις τοποθετήσεις των επιχειρηματιών μαρμάρου, κατά την υπογραφή του «Κειμένου Αρχών και Δεσμεύσεων για τη ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση της μαρμαροφόρου περιοχής Τρανοβάλτου» με υπηρεσιακούς και θεσμικούς παράγοντες της πολιτείας, το μεσημέρι της Παρασκευής 9 Μαΐου 2014, στο γραφείο της Γ. Γραμματείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης. Βασικός άξονας του Κειμένου Αρχών είναι η δέσμευση για ενιαία εξόρυξη της μαρμαροφόρου περιοχής!

Με βάση το μνημόνιο αυτό -γιατί περί μνημονίου πρόκειται- που συμφωνήθηκε μετά από διαβούλευση 8 μηνών, σε 3-4 μήνες και εφόσον προχωρήσουν κάποιες απαραίτητες διαδικασίες, θα δοθούν -«στα όρια της ερμηνείας που δίνει ο νόμος»- προσωρινές άδειες λειτουργίας των λατομείων που είναι και το πρώτο ζητούμενο, με παράλληλη υποχρέωση των επιχειρηματιών να κάνουν αποκατάσταση περιβάλλοντος. Αυτές οι άδειες μπορούν να παραταθούν για άλλα τρία (3) έτη και εφόσον τηρούνται οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, θα επεκταθούν σε ορίζοντα 20ετίας.

Δραματικές ήταν οι τοποθετήσεις των επιχειρηματιών μαρμάρου που αποτύπωσαν την καθολική κρίση των λατομικών επιχειρήσεων στο Τρανόβαλτο:

Δημήτρης Τυρνενόπουλος: Το προσωπικό που απασχολούσαν τα μάρμαρα Τρανοβάλτου από το 1955 και μετά ανέρχονταν στα 1.200 άτομα και προέρχονταν από όλη την Ελλάδα. Πριν 5-6 ή και 10 χρόνια ήταν 350 άτομα. Σήμερα δεν είναι ούτε 50! Ποιοι είναι αυτοί; Είναι όλοι αυτοί εδώ οι επιχειρηματίες που κράτησαν τα παιδιά τους, την οικογένειά τους, που δουλεύουν δυο οχτάωρα χωρίς να είναι ασφαλισμένοι, για να μπορέσουν να κρατήσουν αυτό που είναι ένας πλούτος για την περιοχή. Που δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια δεν υποστηρίχτηκε… Ας πούμε ότι όλα διορθώνονται. Κάλλιο αργά παρά ποτέ…

Γιάννης Παπαθυμιόπουλος: Η σημερινή μέρα αποτελεί την αφετηρία ενός νέου ξεκινήματος και θα πρέπει να δοθεί η δέουσα σημασία από όλους. Και περισσότερο από την πολιτεία. Εμείς προσπαθήσαμε. Μείναμε οικογενειακές επιχειρήσεις που κάναμε συντήρηση. Και εδώ ήμασταν ήρωες… Θα βάλουμε μια υπογραφή. Εμείς δεν έχουμε να χάσουμε τίποτε, γιατί τα έχουμε όλα χαμένα…

Κώστας Βητόπουλος (επιχειρηματίας και πρόεδρος του Σωματείου Βιοτεχνών και Βιομηχάνων Μαρμάρου Νομού Κοζάνης): Είναι το πρώτο βήμα. Χρειάζεται να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα, ώστε τα λατομεία Τρανοβάλτου να πάρουν οριστικές άδειες. Αυτό το masterplan που συνέταξε η ΑΝ.ΚΟ. θα πρέπει να δουλευτεί, ώστε να τα εντάξουμε στο ΕΣΠΑ, που θα σημάνει τη σωτηρία του μαρμάρου μας. Χρειάζεται προσπάθεια, να μη μείνουμε εδώ

 

Σύμφωνα με το υπογραφέν Κείμενο Αρχών και Δεσμεύσεων συμφωνήθηκαν και συναποφασίστηκαν τα παρακάτω :

1. Επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας και αποδεχόμαστε την «πρόταση ορθολογικής διαχείρισης και αξιοποίησης της μαρμαροφόρου περιοχής Τρανοβάλτου», συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων έργων υποδομής για την ανάπτυξη της.

2.Οι επιχειρηματίες της λατομικής περιοχής Τρανοβάλτου, δεσμευόμαστε να εφαρμόσουμε τη μελέτη ενιαίας εξόρυξης στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης και αξιοποίησης της μαρμαροφόρου περιοχής Τρανοβάλτου, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που θα διασφαλίσουν το ανωτέρω, όπως ο Κανονισμός Διαχείρισης για την εκμετάλλευση της μαρμαροφόρου περιοχής και ο Κανονισμός Δεοντολογίας μεταξύ των επιχειρήσεων.

3. Εγκρίνουμε το συνημμένο Φάκελο Έργου με τις αναγκαίες βασικές, υποστηρικτικές και συμπληρωματικές μελέτες και τα έργα υποδομής που θα πρέπει να υλοποιηθούν, για τη συνολική και ολοκληρωμένη αξιοποίηση της μαρμαροφόρου περιοχής Τρανοβάλτου, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος ενεργειών όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 9 αυτού.

Ο υπόψη Φάκελος Έργου θα επικαιροποιείται κατά φάση, από τις Υπηρεσίες των Φορέων που θα αναλάβουν την υλοποίηση του προγραμματισμού και των έργων.

4. Ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση των λατομείων, να εφαρμοστεί η προταθείσα διαδικασία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας όπως περιγράφεται καθώς και η υλοποίηση των μελετών των περιπτώσεων 1-4 της παραγράφου 7.1 του κεφαλαίου 7 του συνημμένου Φακέλου Έργου.

5. Στο πλαίσιο της αρχικής φάσης του συνολικού σχεδιασμού και ως προαπαιτούμενο, ο Δήμος Σερβίων - Βελβεντού αναλαμβάνει τις αναγκαίες ενέργειες προγραμματισμού και χρηματοδότησης της σύνδεσης της λατομικής περιοχής με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τις φάσεις ανάπτυξης του έργου.

6. Οι συμμετέχοντες στο παρόν αναλαμβάνουν, ειδικότερα, να προωθήσουν την υλοποίηση των παρακάτω:

Α/Α

Συμβαλλόμενος

Προοπτική 20ετίας

Αμεση προτεραιότητα (2+3 έτη)

Παρατηρήσεις

   

Εργα / Ενέργειες

Προϋπολογισμός (πλέον Φ.Π.Α. για τις μελέτες και υπηρεσίες)

Έργα / Ενέργειες

Προϋπολογισμός (πλέον Φ.Π.Α. για τις μελέτες και υπηρεσίες)

 

1.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου -Δυτ. Μακεδονίας

Προώθηση των εγκριτικών διαδικασιών των περιπτώσεων 1-4, παραγρ. 7.1, κεφαλ. 7

 

Προώθηση των εγκριτικών διαδικασιών των περιπτώσεων 1-4, παραγρ. 7.1, κεφαλ. 7

   

2.

Δήμος   Σερβίων   -Βελβεντού

-Προγραμματισμός και χρηματοδότηση της σύνδεσης της λατομικής περιοχής με το δίκτυο ηλεκτροδότησης

-   Χρηματοδότηση των μελετών των περιπτώσεων 1-4, 15 και 16 παραγρ. 7.1, κεφαλ. 7

-   Υλοποίηση των έργων 1ης περιόδου της περίπτωσης 1.4, παραγρ. 6.2, κεφάλ. 6

-Χρηματοδότηση της μελέτης της περίπτωσης 14, παραγρ. 7.1, κεφάλ. 7

Θα προσδιορισθεί από τη ΔΕΗ

 

89.171,87 400.000,00

117.091,08

-Προγραμματισμός και χρηματοδότηση της σύνδεσης της λατομικής περιοχής με το δίκτυο ηλεκτροδότησης

-   Χρηματοδότηση των μελετών των περιπτώσεων 1-4, 15 και 16 παραγρ. 7.1, κεφαλ. 7

-   Υλοποίηση των έργων 1ης περιόδου της περίπτωσης 1.4, παραγρ. 6.2, κεφάλ. 6

-Χρηματοδότηση της μελέτης της περίπτωσης 14, παραγρ. 7.1, κεφάλ. 7

Θα προσδιορισθεί από τη ΔΕΗ

 

89.171,87

400.000,00

117.091,08

- Οι αντίστοιχες μελέτες συντάσσονται από τη ΔΕΗ η οποία υλοποιεί και το έργο.

 

 

 

- Αποτελούν προεκτιμώμενα ποσά πριν την έκπτωση και όχι συμβατικά

 

 

- Αποτελούν προεκτιμώμενα ποσά πριν την έκπτωση και όχι συμβατικά

 

- Αποτελούν προεκτιμώμενα ποσά πριν την έκπτωση και όχι συμβατικά

3.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας /

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Βασικά έργα υποδομής άμεσης προτεραιότητας

- Χρηματοδότηση των αναγκαίων μελετών των περιπτώσεων 5-13, 17-18 για

263.931,57

Βασικά έργα υποδομής άμεσης προτεραιότητας

- Χρηματοδότηση των αναγκαίων μελετών των περιπτώσεων 5-13, 17-18

263.931,57

- Αποτελούν προεκτιμώμενα ποσά πριν την έκπτωση και όχι συμβατικά

   

τα έργα 1ης περιόδου

 

για τα έργα Ι1* περιόδου

   
   

- Υλοποίηση των έργων 1ης περιόδου των περιπτώσεων 1.1, 1.5, 1.6 και 1.7, παραγρ. 6.2 κεφάλ. 6

1.385.000,00

- Υλοποίηση των έργων 1ης περιόδου       των περιπτώσεων   1.1,   1.5, 1.6 και 1.7, παραγρ. 6.2 κεφάλ. 6

385.000,00

- Αποτελούν προεκτιμώμενα ποσά πριν την έκπτωση και όχι συμβατικά

4.

Συμβαλλόμενες επιχειρήσεις     όπως εκπροσωπούνται

- Υλοποίηση των έργων 1ης περιόδου των περιπτώσεων 1.2 και 1.3, παραγρ. 6.2 κεφάλ. 6

375.000,00

- Υλοποίηση των έργων 1ηςπεριόδου των περιπτώσεων 1.2 και 1.3, παραγρ. 6.2 κεφάλ. 6

375.000,00

Το κόστος για τις επιχειρήσεις θα είναι πολύ λιγότερο καθόσον οι εργασίες θα υλοποιηθούν με ίδια μέσα αυτών και το κόστος θα αφορά μόνον στα καύσιμα και στα εργατικά

Για την παρακολούθηση της συνεργασίας μας στο πλαίσιο του παρόντος, το συντονισμό, την αξιολόγηση και τον πιθανό ανασχεδιασμό του,

1. Ορίζεται Κοινή Επιτροπή αποτελούμενη από έναν (1) εκπρόσωπο, με τον αναπληρωτή του, από :

- Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

- Την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

- Το Δήμο Σερβίων - Βελβεντού

- Το Σωματείο Βιοτεχνών και Βιομηχάνων Μαρμάρου Νομού Κοζάνης

- Την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ

2. Ρόλο τεχνικής υποστήριξης και συντονισμού της κοινής προσπάθειας, που αποτυπώνεται στο παρόν, αναλαμβάνει η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ δια του εκπροσώπου της στην παραπάνω Κοινή Επιτροπή.

3. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε έξι (6) μήνες καθώς και έκτακτα, όποτε κρίνεται αναγκαίο ή ζητηθεί από ένα τουλάχιστον συμμετέχον μέλος, με πρόσκληση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

4. Η Επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα όταν παρευρίσκονται το 50% +1 των μελών της και λαμβάνει αποφάσεις, με πλειοψηφία 2/3 επί των παρευρισκόμενων εκπροσώπων.

5. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και κάθε μέλος παίρνει από ένα.

6. Οι αποφάσεις της Επιτροπής δεσμεύουν το σύνολο των μελών της.

7. Τροποποίηση του παρόντος γίνεται εγγράφως με απόφαση της Κοινής Επιτροπής σε ποσοστό 3/5 και επί παρόντων όλων των μελών της.

Τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να αντικατασταθούν με απόφαση του αρμόδιου επιπέδου λήψης απόφασης του φορέα που εκπροσωπούν.

ipogrkeimarxmarmtran14 4ipogrkeimarxmarmtran14 5ipogrkeimarxmarmtran14 6ipogrkeimarxmarmtran14 7ipogrkeimarxmarmtran14 8

ipogrkeimarxmarmtran14 9ipogrkeimarxmarmtran14 10ipogrkeimarxmarmtran14 11ipogrkeimarxmarmtran14 12ipogrkeimarxmarmtran14 13

Το «Κείμενο Αρχών και Δεσμεύσεων για την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση της μαρμαροφόρου περιοχής Τρανοβάλτου», υπογράφηκε από τους παρακάτω:

- την Βίκυ Ευταξά, Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

- τον Γιώργο Δακή, περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

- τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο, δήμαρχο Σερβίων – Βελβεντού και εκπρόσωπο του συνεταιρισμού ΓΒΣΕΕ

- τον Κώστα Βητόπουλο, πρόεδρο του Σωματείου Βιοτεχνών και Βιομηχάνων Μαρμάρου Νομού Κοζάνης

- τον Γιάννη Θεοδωρόπουλο, εκπρόσωπο της Επιχείρησης Αφοι Κ. Θεοδωρόπουλοι & ΣΙΑ Ο.Ε

- τον Δημήτρη Τυρνενόπουλο, εκπρόσωπο της Επιχείρησης ΜΑΤΚΟ (Τυρνενόπουλος Δ.)

- τον Γεώργιο Κουμαντζιά, εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας Μαρμάρων

- τον Ιωάννη Παπαθυμιόπουλο, εκπρόσωπο της Επιχείρησης «ΜΑΡΜΑΡΑ Παπαθυμιόπουλος»

Η πραγματικότητα για την κατάσταση στο μάρμαρο Τρανοβάλτου είναι ιδιαίτερα δύσκολη και οι πιθανότητες να προχωρήσει το παραπάνω πλάνο είναι -μακάρι να διαψευσθούμε- περιορισμένες…

Το αν συνέπεσε τυχαία ή όχι, η υπογραφή του Κειμένου Αρχών να γίνει λίγες μέρες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές, θα κριθεί στο άμεσο μέλλον.

Θα κριθεί αν ήταν βήμα επίλυσης του προβλήματος ή επικοινωνιακό τρικ ή προεκλογικό πυροτέχνημα…

Γιώργος Μαστρ.