www.mikrovalto.gr

Τυχαία φωτογραφία

Αναζήτηση


Ίδρυση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Σερβίων «Δράση» Εκτύπωση
Παρασκευή, 18 Μάιος 2018 02:06

1CFF185Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Δήμαρχε, Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Στις 12 Φεβρουαρίου 2018 με πρωτοβουλία μιας ομάδας γυναικών, συμφωνήθηκε η ίδρυση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Σερβίων Δράση,

...σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4430/2016 Κοινωνική και Αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων και άλλες διατάξεις.

Η συνιστώμενη με το παρόν ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, εμπορική ιδιότητα και κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Σκεφθήκαμε ότι κάτω από την πίεση της αυξανόμενης κρίσης και ανεργίας με την δημιουργία της Κοιν.Σ.Επ. θα έχουμε ένα καλό εργαλείο που αν γίνει σωστή χρήση, θα βοηθήσει στην επίλυση τοπικών προβλημάτων και μέσα από αυτή τη διαδικασία στην δημιουργία βιώσιμου σχήματος και θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στατιστικά στο μητρώο κοινωνικής οικονομίας εως τώρα έχουν εγγραφεί πάνω από 1054 ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. σε όλη την Ελλάδα εκ των οποίων 34 είναι της κατηγορίας ένταξης, 115 της κατηγορίας κοινωνικής φροντίδας και 905 της κατηγορίας παραγωγικού και συλλογικού σκοπού, κατηγορία στην οποία υπάγεται και η δική μας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. η οποία αποσκοπεί στην παραγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην απασχόληση, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

                                                       ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

2. Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα, προωθούν την ισότητα των δύο φύλλων και προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Για την ευόδωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

α) κατασκευή και πώληση χειροποίητων δημιουργιών

β) Παρασκευή και πώληση παραδοσιακών τοπικών προϊόντων  

γ) κατασκευή και πώληση παραδοσιακών και αποκριάτικων στολών

δ) Την παροχή τουριστικών υπηρεσιών.

ε) Την διοργάνωση κοινωνικών, πολιτιστικών και γενικά κάθε φύσης κοινωνικών εκδηλώσεων.

στ) Την συνεργασία με άλλες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις με συναφές αντικείμενο ή στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, συνάπτοντας τις σχετικές συμβάσεις συνεργασίας.

ζ) Την ένταξη σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. για την στήριξη της εργασίας και στις κάθε είδους ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. (αναφέρονται συγκεκριμένες δραστηριότητες τις οποίες θα ασκεί η Κοιν.Σ.Επ)

η) Κάθε άλλη δραστηριότητα που καλύπτει τις δημιουργίες των γυναικών, τις δραστηριότητες και την εκπαίδευση τους για την Παρασκευή και την δημιουργία όλων των άνω δραστηριοτήτων.

3. Οι σκοποί και η λειτουργία του Συνεταιρισμού διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:

α) την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα,

β) την πρόταξη του άτομου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου,

γ) τη χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της απασχόλησης και τη διεύρυνση των εργασιών του,

δ) την προώθηση της αειφόρους ανάπτυξης.

Γιατί ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η Ενασχόλησή μας με τα κοινά μέσα από συλλόγους και εθελοντική προσφορά, με την παράλληλη δραστηριοποίηση μας σε πολιτιστικά δρώμενα, μας οδηγησαν στην επιλογή αυτής της νομικής μορφής επιχείρηση, η οποία εκτός του ότι προάγει την κοινωνική οικονομία και ως εκ τούτου εκφράζει απόλυτα την ιδεολογία μας, αποτελεί δε το σύγχρονο ευρωπαϊκό μοντέλο του ¨επιχειρείν¨ με θαυμαστά αποτελέσματα σε περιόδους κρίσης.

Σίγουρα τίποτε δεν είναι εύκολο και τίποτε δεν χαρίζεται αλλά και τίποτε δεν πετυχαίνεις χωρίς δουλειά και προσπάθεια, γι΄αυτό θέλουμε να λειτουργήσουμε μεθοδικά και βάση πλάνου. Με μικρά ρίσκα και σίγουρα βήματα, με χαμηλό ρίσκο και χωρίς υπερβολές που μπορεί να οδηγήσουν στην αποτυχία της προσπάθειας μας.

Σας καταθέτουμε το καταστατικό μας, την βεβαίωση εγγραφής στο γενικό μητρώο φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και ως μέλη της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. δεσμευόμαστε από τον κώδικα δεοντολογίας για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στην διαμόρφωση του οποίου συμβάλουμε ενεργά και εκφραζόμαστε από τις αξίες, αρχές και θέσεις που τον διέπουν.

Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.για το 2018 είναι:

1)Δημιουργία ενός κατάλληλου χώρου στέγασης των δραστηριοτήτων της κοινσεπ και αυτός είναι το σπίτι της Αληχανίδου το οποίο έχουμε νοικιάσει και θα το διαμορφώσουμε με πολύ μεράκι σε ένα ωραίο παραδοσιακό χώρο όπου όλοι οι τοπικοί παραγωγοί του Δήμου μας να μπορούν να εκθέτουν τις δημιουργίες τους και τα προϊόντα τους για όσο χρόνο επιθυμούν και ευελπιστούμε να γίνει τόπος έλξης και προώθησης των προϊόντων του τόπου μας.

2)Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος για την προώθηση των τοπικών προϊόντων πέρα από τα όρια του Δήμου μας.

3)Τον μήνα Μάιο θέλουμε να καθιερώσουμε από δω και στο εξής ένα διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων ως ημέρα μνήμης στην γενοκτονία των ποντίων στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου μας σε συνεργασία με φορείς και συλλόγους.

4)Σκεφτόμαστε δύο φορές τον μήνα να καθιερώσουμε μια πραγματικά τοπική λαϊκή αγορά όπου θα εκτίθενται και θα πουλιούνται τα τοπικά προϊόντα των παραγωγών μας προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να βάλουμε στην συνείδηση όλων μας ότι μόνο αγκαλιάζοντας τις προσπάθειες που γίνονται και προτιμώντας τους δικούς μας ανθρώπους και τα προϊόντα τους, και αυτό να είμαστε σίγουροι ότι θα επιστρέψει στο δεκαπλάσιο στην κοινωνία μας με σημαντικό όφελος προς όλους μας.

5)Το περίπτερο που υπάρχει στην Νεράιδα να παραχωρηθεί στην ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και να γίνει εκθετήριο των τοπικών προϊόντων του Δήμου μας, έτσι ώστε οι επισκέπτες να έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τα προϊόντα του τόπου μας.

6) θέλουμε φέτος ως κοιν.σε.π. σε συνεργασία με το Δήμο, τους φορείς και συλλόγους του δήμου μας να αναλάβουμε και να στήσουμε την έκθεση των τοπικών προϊόντων στο τούρκικο σχολείο, εμείς έχουμε την όρεξη για δουλειά, την θέληση να πετύχουμε σ΄ αυτό που ξεκινήσαμε γι αυτό σας θέλουμε όλους δίπλα μας και όλοι μαζί πιστεύουμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα προς όφελος του τόπου μας και της κοινωνίας μας.

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο μέλους ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Σερβίων Χιονίας Ανδρεάδου

1CFF185

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack