1720010243516- Συνελήφθηστις 03 Ιουλίου 2024, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Κοζάνης, ημεδαπός, ο οποίος προέβη σε καύση ζωικών απορριμμάτων εντός κτηνοτροφικής μονάδας, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, 

στην Τ.Κ. Αλωνακίων, του Δήμου Κοζάνης, στην Κοζάνη και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 546,88€€.

- Συνελήφθηστις 03 Ιουλίου 2024, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Κοζάνης, ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε εντός γεωργικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην Τ.Κ. Κτένι, του Δήμου Κοζάνης, στην Κοζάνη και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 546,88€.

.

Γραφείο Επικοινωνιών                                                                                                 

ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτ. Μακεδονίας

 

ΣΗΜ.: Φωτο από την πυρκαγιά στο Κτένι