Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων – Βελβεντού, την Παρασκευή 23/12 (ειδική για τον ισολογισμό 2015 και τακτική) Εκτύπωση
Τρίτη, 20 Δεκέμβριος 2016 02:49

dimarxeio serv-velv banner 185 Την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 13:00 θα συνεδριάσει σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

- Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2015 Δήμου Σερβίων – Βελβεντού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Φώτιος Ζυγούρης

 Την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 15:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

  1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού  για τα έτη 2017-2018
  2. Κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ΝΠΔΔ Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοιν. Μέριμνας του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού.
  3. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Ν.Π.Δ.Δ. Προσχολικής Αγωγής Παιδείας- Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Σερβίων-Βελβεντού οικον. έτους 2017.
  4. Έγκριση της 51/2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης περί τροποποίησης προϋπολογισμού.
  5. Αποδοχή διαφόρων ποσών και κατανομή πιστώσεων.
  6. Χορήγηση 2ης  παράτασης προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου: «Διαμόρφωση μονοπατιού στη θέση Τρανός Λάκκος της Τ.Κ. Πλατανορέματος Δήμου Σερβίων-Βελβεντού».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Φώτιος ΖΥΓΟΥΡΗΣ

dimos Serbiwn Velbentou logotipo