Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων-Βελβεντού τη Δευτέρα 9/9 Εκτύπωση
Πέμπτη, 05 Σεπτέμβριος 2013 21:01

 Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013 

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων-Βελβεντού τη Δευτέρα 9/9
.

Τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1.      Περί γνωμοδότησης σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Εγκατάσταση και Λειτουργία Φωτοβολταικού Σταθμού (Φ/Σ) ισχύος 2,995 MW, της εταιρείας ΕΛ.ΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ Α.Ε., στη θέση «Λάβα» Σερβίων, Δ.Ε Σερβίων, Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, στην Π.Ε Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

(Εισηγητής κ. Βασίλειος Κωνσταντόπουλος, Δήμαρχος).

2.      Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και ανάδειξη νερόμυλου στον Οικισμό Παλαιογρατσάνου» (Εισηγητής κ. Νικόλαος Λαζαριώτης, Αντιδήμαρχος).

3.      Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη υδρογεώτρησης στην Τ.Κ. Πολυράχου»

(Εισηγητής κ. Νικόλαος Λαζαριώτης, Αντιδήμαρχος).

4.      Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων εντός Οικισμού Σερβίων»

(Εισηγητής κ. Νικόλαος Λαζαριώτης, Αντιδήμαρχος).

5.      Περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ Μικροβάλτου»

(Εισηγητής κ. Νικόλαος Λαζαριώτης, Αντιδήμαρχος).

6.      Περί αναπροσαρμογής ζωνών για την επιβολή ΤΑΠ

(Εισηγητής κ. Βασίλειος Κωνσταντόπουλος, Δήμαρχος).

7.      Περί καθορισμού αποζημίωσης λόγω διάλυσης σύμβασης του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα στο δ.δ. Μικροβάλτου»

(Εισηγητής κ. Νικόλαος Λαζαριώτης, Αντιδήμαρχος).

8.      Έγκριση των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του χώρου της εμποροπανήγυρης Σερβίων έτους 2013

(Εισηγήτρια κ. Δέσποινα Ιωαννίδου, Αντιδήμαρχος).

9.      Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2013 (Εισηγητής κ. Βασίλειος Κωνσταντόπουλος, Δήμαρχος).

10.  Περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης προετοιμασίας και υποστήριξης φακέλου προσέλκυσης κεφαλαίου επένδυσης στην Π.Ε Κοζάνης

(Εισηγητής κ. Νικόλαος Λαζαριώτης, Αντιδήμαρχος).

11.  Περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στην Τ.Κ Νεράιδας

(Εισηγητής κ. Νικόλαος Λαζαριώτης, Αντιδήμαρχος)

12.  Περί επικαιροποίησης απόφασης για την άδεια εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων στην θέση Σφενδάνη ιδιοκτησίας Ματσάγκου

(Εισηγητής κ. Νικόλαος Λαζαριώτης, Αντιδήμαρχος).

13.  Περί εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην θέση «Τσιάγγενα» της Τ.Κ Καστανιάς (Εισηγητής κ. Νικόλαος Λαζαριώτης, Αντιδήμαρχος).

14.  Περί εκμίσθωσης Δημοτικών εκτάσεων του Δήμου Σερβίων- Βελβεντού (Εισηγητής κ. Νίκου Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

15.  Απαγόρευση βοσκής λόγω υλοτομίας σε δασικές εκτάσεις στην Τ.Κ Πλατανορέματος και στον Οικισμό Λαζαράδες της Τ.Κ Τρανοβάλτου.

(Εισηγητής κ. Νικόλαος Λαζαριώτης, Αντιδήμαρχος)

16.  Περί ανανέωση μίσθωσης χώρου σε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας

(Εισηγητής κ. Δημήτριος Ζιούζιος, Πρόεδρος Δ.Σ ).

17.  Περί επιχορήγησης Μορφωτικού Συλλόγου Προσηλίου

(Εισηγητής κ. Δημήτριος Ζιούζιος, Πρόεδρος Δ.Σ ).

18.  Περί ψήφισης πίστωσης για την έκδοση του βιβλίου «Ντοπιολαλιές της Μακεδονίας» στην Τ.Κ Λιβαδερού

(Εισηγητής κ. Νίκου Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος) .

19.  Ανακοινώσεις - Διάφορα έγγραφα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ζιούζιος Δημήτριος