Πρόσκληση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων - Βελβεντού της Τετάρτης 6 Μαρτίου 2013 Εκτύπωση
Δευτέρα, 04 Μάρτιος 2013 12:05

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013

Πρόσκληση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων - Βελβεντού της Τετάρτης 6 Μαρτίου 2013
.

Την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013 και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Περί ορισμού εκπροσώπου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Δήμου Σερβίων-Βελβεντού για το έργο «Δίκτυα ύδρευσης Δήμου Σερβίων-Βελβεντού».

2. Περί χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Κοινότητας Λιβαδερού».

3. Περί έγκρισης μελέτης αποκατάστασης επισκευής και επανάχρησης διατηρητέου κτηρίου Ράπτη.

4. Περί επικαιροποίησης της υπ’αριθμ. 40/28-2-2007 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Καμβουνίων για ανανέωση της άδειας εκμετάλλευσης λατομείου.

5. Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερβιών-Βελβεντού οικονομικού έτους 2013 .

6. Περί αποδοχής ποσών και κατανομής πιστώσεων.

7. Περί έγκρισης  αποτελεσμάτων διαγωνισμού οικοδομικών υλικών και απευθείας ανάθεση (με διαπραγμάτευση)σε προμηθευτές.

8. Περί πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας.

9. Περί έγκρισης δαπανών για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις Δήμου Σερβιών-Βελβεντού.

10. Περί έγκρισης δαπάνης για τη συμμετοχή στην έκθεση DETROP.

11. Περί έγκρισης δαπανών για τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου.

12. Περί έγκρισης δαπάνης για τις εκδηλώσεις  ολοκαυτώματος των Σερβίων.

13. Περί χορήγησης παροχής πόσιμου νερού στον Δαλαγιώργο Ιωάννη του Ελευθερίου στην Τ.Κ Αυλών.

14. Περί μετακίνησης Δημάρχου και ειδικού συνεργάτη εκτός έδρας.

15. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ζιούζιος Δημήτριος