Αναβολή της προγραμματισμένης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Πέμπτης 12.3.2020 Εκτύπωση
Τετάρτη, 11 Μάρτιος 2020 21:12
proedreio-ps-pdm-2019-3Δεδομένων των εξελίξεων στην Περιφέρειά μας σχετικά με τον κορονοϊό και για προληπτικούς λόγους, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρου 9 παρ. 7 του κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν θα πραγματοποιηθεί...
...η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου και ώρα 15:00 που ορίστηκε με την πρόσκληση με αρ. πρωτ. 36182/05-03-20.

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Ντιό Ευφροσύνη

proedreio-ps-pdm-2019-3