Μεγάλη ταλαιπωρία αναμένεται για τους κατοίκους του Ρυμνίου και του ορεινού όγκου των Καμβουνίων, εν όψει της επικείμενης έναρξης των εργασιών συντήρησης της γέφυρας Ρυμνίου Εκτύπωση
Σάββατο, 06 Ιούνιος 2020 03:58

grimn18 182 910Με την απόφαση 73/20 (ΑΔΑ: ΨΜ2Ω7ΛΨ-4ΘΝ) του Περιφερειακού Συμβουλίου στη συνεδρίαση της Τετάρτης 18.3.2020 (εξ αναβολής λόγω κορωνοϊού από 12.3.2020), λόγω των εργασιών στα πλαίσια του έργου «Συντήρηση οδοστρώματος, κιγκλιδωμάτων και αντικατάσταση στηθαίων γέφυρας Ρυμνίου»,

...αποφασίστηκε η λήψη μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας των διερχόμενων οχημάτων, που θα έχουν σαν συνέπεια την διακοπή της διέλευσης της κυκλοφορίας των οχημάτων από τη γέφυρα Ρυμνίου και την εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω της γέφυρας Σερβίων, για χρονικό διάστημα περίπου τριών μηνών από την έναρξη του έργου και μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Το απόσπασμα της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, μετά την εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη, έχει ως παρακάτω:

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ ά σ ι σ ε κατά πλειοψηφία

Την λήψη μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας των διερχομένων οχημάτων.

Λόγω των εργασιών ανακατασκευής των αρμών διαστολής του καταστρώματος της γέφυρας Ρυμνίου δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη διέλευση οχημάτων από τη γέφυρα Ρυμνίου με συνέπεια την ανάγκη εκτροπής της κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα η κυκλοφορία στο τμήμα του δρόμου θα διακοπεί από τη διασταύρωση Αιανής – Καισαρειάς - Ρυμνίου (Χ.Θ. 3+350 της Επ. Οδού Αιανής - Ρυμνίου) έως και τη διασταύρωση Αιανής - Ρυμνίου - Φρουρίου (Χ.Θ. 6+150 της Επ. Οδού Αιανής - Ρυμνίου).

Η κυκλοφορία στην πρώτη περίπτωση θα εκτραπεί μέσω της Επ. Οδού Κοζάνης - Αιανής ή της Επ. Οδού Κοζάνης - Κρόκου - Καισαρειάς και στη συνέχεια μέσω Ε.Ο. Κοζάνης - Λάρισας (Γέφυρα Σερβίων) και για τις δύο περιπτώσεις , ενώ στη δεύτερη περίπτωση μέσω της Ε.Ο. (8) Ρύμνιο -Γούλες - Αυλές και μέσω της Επ. Οδού Διασταύρωση Εθ.Ο.(3) - Αυλές - Λάρισα προς Κοζάνη (Γέφυρα Σερβίων).

Η εκτροπή της κυκλοφορίας περιγράφεται αναλυτικά στη μελέτη ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και στα συνημμένα σχέδια.

Τα μέτρα θα διαρκέσουν 3 μήνες από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισε ο Γεώργιος Μαργαρίτης».

Αυτό βέβαια, ενόψει της επικείμενης έναρξης των εργασιών, θα επιφέρει μεγάλη αναστάτωση και ταλαιπωρία στις μετακινήσεις κυρίως στους κατοίκους του Ρυμνίου και των τοπικών κοινοτήτων της ορεινής ζώνης των Καμβουνίων.

Υπενθυμίζουμε ότι με την ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από 19.7.2019 (ΑΔΑ: 6ΘΔΕ7ΛΨ-Ζ7Ψ) είχε αποφασιστεί η κατακύρωση της ανάθεσης της σύμβασης για το παραπάνω έργο, στην μειοδότρια εταιρεία - προσωρινό ανάδοχο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» που εδρεύει στην Καστοριά, έναντι συνολικού ποσού: 276.986,50€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και μέση τεκμαρτή έκπτωση 42,37 %.

Το θέμα της λήψης μέτρων κυκλοφορίας των οχημάτων λόγω του έργου, είχε τεθεί στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 13.1.2020, αλλά τελικά είχε αποσυρθεί, κατά βάση λόγω του προβλήματος της γέφυρας Σερβίων το διάστημα εκείνο, και με το σκεπτικό -μετά από αντιδράσεις από την πλευρά του περιφερειακού συμβούλου Γιώργου Μαργαρίτη που είχε αντιπροτείνει να ισχύσει ένα δελτίο κυκλοφορίας των οχημάτων για κάποιες ώρες την ημέρα- να «έρθει με διαφορετική εισήγηση, που να είναι τεχνικά δόκιμη και λειτουργική για τον κόσμο». Κάτι που δεν έγινε.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση 73/20 λήψης μέτρων κυκλοφορίας των οχημάτων

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση κατακύρωσης της ανάθεσης της σύμβασης

mikrovalto.gr

grimn18 182 910