Νίκος Μπουκουβάλας: Ο δήμος Σερβίων έχει έννομο συμφέρον να διεκδικήσει την ασφαλή διέλευση στη μεγάλη μας γέφυρα Εκτύπωση
Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2020 19:20

gefira211ΠΡΌΒΛΗΜΑ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΕΡΒΙΩΝ ΤΟ 1917 ;

Για την τότε μεταλλική γέφυρα των Σερβίων ( εικόνα ) , 103 χρόνια πριν, διαβάζουμε στην εφημερίδα Ηχώ , Κοζάνη , 26 Νοεμβρίου 1917 , σ 2:

» … ο συνεργάτης της Ηχούς Δημ. Δημητρίου, διερχόμενος προχθές εκ Σερβίων παρετήρησεν ότι εις το 3ον τόξον η γέφυρα εξέκλινεν ΑΡΚΕΤΑ εκ της θέσεως της.»

===============================================

Πηγή: Αθανάσιος Τσαρμανίδης – Επίλεκτες πηγές ιστορίας των Επαρχιών Σερβίων και Κοζάνης

Έκδοση : Μορφωτικός Όμιλος Σερβίων Τα Κάστρα , τ.Β , σ .438 . Σέρβια 2019.

==============================================

Πρόκειται για δημοσίευμα που ελάχιστα επηρέασε την τότε κίνηση επί της γέφυρας των Σερβίων.

Σημειώνω ότι η γέφυρα απ το Νοέμβριο του 1917, δηλ απ το δημοσίευμα της Ηχούς ως τον Απρίλιο του 1941 , δηλ για 24 χρόνια ΔΕΝ παρουσίασε πρόβλημα. Την ανατίναξαν με εκρηκτικά μεγάλης ισχύος οι Νεοζηλανδοί και Αυστραλοί ΄( ANZAC ) όταν αποχώρησαν απ τα Σέρβια τον Απρίλιο του 1941.

Αν η σημερινή κατάσταση της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων απαιτεί επείγουσα συντήρηση, τότε οι αρμόδιοι δηλ. η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τα συναρμόδια Υπουργεία πρέπει να δράσουν άμεσα, όλα τα άλλα είναι για εντυπώσεις και μιθριδατισμούς.

Εκτός αν έχει δρομολογηθεί η λεγόμενη «παράκαμψη Σερβίων» μέσω του δρόμου Ρυμνίου – Τριγωνικού, οπότε η συζήτηση για τη γέφυρα μας γίνεται αυτοδίκαια διεκδίκηση και υπεράσπιση δημοτικών συμφερόντων.

Ο δήμος Σερβίων, αλλά κατά τη γνώμη μου και ο δήμος Βελβεντού , έχει έννομο συμφέρον να διεκδικήσει την ασφαλή διέλευση στη μεγάλη μας γέφυρα, ένα έργο κορυφαίας τεχνολογικής εφαρμογής μέχρι σήμερα. Προ πάντων οι δήμοι μας, με προφανή αιτία την επισφαλή συντήρηση της γέφυρας επί πολλά χρόνια, θα πρέπει να διεκδικήσουν έσοδο ανασφαλούς διαβίωσης και μετακίνησης σε μια ανεξάρτητη και ελεύθερη χώρα.

Πηγή : fb Νίκος Μπουκουβάλας

gefira211