Κατακύρωση μειοδότη για συμπληρωματικές εργασίες στο Γεωπάρκο Μικροβάλτου και έγκριση δαπανών για τον κόμβο Ρυμνίου, στα θέματα της Ο.Ε. της Περιφέρειας Εκτύπωση
Παρασκευή, 25 Απρίλιος 2014 09:54

Κατακύρωση μειοδότη για συμπληρωματικές εργασίες στο Γεωπάρκο Μικροβάλτου και έγκριση δαπανών για τον κόμβο Ρυμνίου, στα θέματα της Ο.Ε. της Περιφέρειας

geop7.10.17 25 4Μεταξύ των θεμάτων της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29/4/2014 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), περιλαμβάνονται και τα παρακάτω:

Α/Α 5. Έγκριση αποτελέσματος και κατακύρωση μειοδότη του πρακτικού διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού* της 15ης Απριλίου 2014 του έργου: «Αποπεράτωση Γεωπάρκου στη θέση «Μπουχάρια» Μικροβάλτου Κοζάνης, αντικατάσταση Η/Ζ και ολοκλήρωση εργασιών διευθέτησης ομβρίων περιβάλλοντος χώρου φυλακίου» Π.Ε. Κοζάνης

Α/Α 30. Έγκριση δαπάνης ποσού 4.624,19 € για την αγορά Ηλεκτρολογικού Υλικού για την Επισκευή Κόμβου Ρυμνίου Π.Ε Κοζάνης

Α/Α 31. Έγκριση δαπάνης ποσού 5.041,77 € για την αγορά υλικών σήμανσης στον κόμβο Ρυμνίου Π.Ε Κοζάνης

* Το έργο προϋπολογισμού, 25.500 € με Φ.Π.Α., είναι ενταγμένο στους ΚΑΠ 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση Η/Ζ και ολοκλήρωση εργασιών διευθέτησης ομβρίων περιβάλλοντος χώρου φυλακίου. Αναλυτικά:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΦΥΛΑΚΙΟ

1. Πεζοδρόμιο περιμετρικά του φυλακίου.

2. Τοιχείο με μήκος 18m και ύψος 80cm.

3. Επενδύσεις

4. Χρωματισμοί

5. Ξυλουργικά       

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγος (ΕΗΖ) που θα περιλαμβάνει:

1) πετρελαιοκινητήρα

2) εναλλακτήρα

3) ελαστικό σύνδεσμο μεταξύ των ανωτέρω και την κοινή βάση

mikrovalto.gr