Εκτύπωση

1 view 13Αυτό το διάστημα κατατέθηκαν από τον Δήμο Σερβίων οι κάτωθι προτάσεις για χρηματοδότηση:

"Διαμόρφωση πλατείας Κοινότητας Μικροβάλτου του Δήμου Σερβίων", προϋπολογισμού 243.000,00 € στο Πράσινο Ταμείο.

• "Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου ΕΠΑΛ Σερβίων", προϋπολογισμού 855.000,00 €, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

• "Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 2ου και 4ου Νηπιαγωγείου Σερβίων" προϋπολογισμού 166.500,00 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

"Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και δεξαμενής στη θέση "ΑΗΛΙΑ" Τ.Κ. Λιβαδερού" προϋπολογισμού 280.000,00 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

• "Χώρος εξυπηρέτησης Αλιέων και Επισκεπτών" προϋπολογισμού 159.860,00 € στο Πρόγραμμα Leader.

• "Δημιουργία θέσεων θέας και αναψυχής" προϋπολογισμού 37.820,00 € στο Πρόγραμμα Leader.

Στο αμέσως προσεχές διάστημα ετοιμάζεται και θα κατατεθεί η πρόταση "Βελτίωση - εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου κοινότητας Λευκάρων του Δήμου Σερβίων" προϋπολογισμού περίπου 1.100.000,00 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020.

1 view 13