Έγκριση δαπάνης αμοιβής εκτιμητή για απαλλοτρίωση ακινήτων για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΥΝΑΣΑ-ΕΛΑΤH» από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Εκτύπωση
Σάββατο, 04 Ιούλιος 2020 00:49
drvoun37Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση στις 30.6.2020, ενέκρινε ομόφωνα (ΑΔΑ: Ψ65Ο7ΛΨ-ΥΘΟ) τη διάθεση της δαπάνης ποσού 1.215,20 ευρώ για την αμοιβή πιστοποιημένου εκτιμητή,

...για απαλλοτρίωση ακινήτων για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΥΝΑΣΑ-ΕΛΑΤΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ», από τα ταμειακά υπόλοιπα του ΕΠΑΔΥΜ έργο 2007ΣΕ20500017 με τίτλο «ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ» της ΠΕ Κοζάνης.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση.

mikrovalto.gr

drvoun37