Υπογράφηκε η σύμβαση βελτίωσης του δρόμου Ρυμνίου – Τριγωνικού και δυο ακόμη συμβάσεις έργων από τον Περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας Εκτύπωση
Παρασκευή, 15 Μάιος 2020 00:49

drrtr1686 2 23 17Στην υπογραφή τριών νέων συμβάσεων για την εκτέλεση έργων στην Π.Ε. Κοζάνης προχώρησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας.

     Τα έργα των οποίων οι συμβάσεις υπογράφηκαν είναι τα εξής:

   1. Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας σε τμήματα του οδικού δικτύου Ρυμνίου – Τριγωνικού.

             Το παρόν έργο αφορά την κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, την  κατασκευή τεχνικού συλλογής όμβριων υδάτων, καθώς και κατασκευή τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα κατά μήκος του ερείσματος της οδού.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 13 Νοεμβρίου του 2019 με προϋπολογισμό μελέτης 1.579.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και χρόνο περαίωσης έως έξι (6) μήνες.

2. Κατασκευή δρόμου για την διασύνδεση των δύο επαρχιακών οδών Δυτικής Εορδαίας και Ε.Ο.Πτολεμαΐδας – Βλάστης.

Το παρόν έργο αφορά την κατασκευή οδοποιίας μήκους 1.400,00 μ περίπου και περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες και οδοστρωσία, εργασίες ασφαλτικών καθώς και εργασίες σήμανσης.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2019 με προϋπολογισμό μελέτης 204.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και χρόνο περαίωσης 90 ημερολογιακές ημέρες.

3. Βελτίωση συστήματος ελέγχου στάθμης και παροχής στον αγωγό εκροής φράγματος Μεσοβούνου.

Το παρόν έργο αφορά παρεμβάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα λειτουργίας του κεντρικού αγωγού μεταφοράς DN 350 του αρδευτικού Μεσόβουνου, ο οποίος τροφοδοτεί την κεντρική δεξαμενή χωρητικότητας 3.000 κμ από τον ταμιευτήρα.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 14 Ιανουαρίου του 2020 με προϋπολογισμό μελέτης 61.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και χρόνο περαίωσης έξι (6) μήνες.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

drrtr1686 2 23 17

Δείτε σχετικά:

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, το αποτέλεσμα του διαγωνισμού επιλογής αναδόχου του έργου αναβάθμισης του δρόμου Ρυμνίου - Τριγωνικού

Την Τρίτη 19 Νοεμβρίου η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του έργου «Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας σε τμήματα του οδικού δικτύου Ρυμνίου – Τριγωνικού»

Πίστωση 1.572.000 € για την «Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας σε τμήματα του οδικού δικτύου Ρυμνίου-Τριγωνικού», από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δρόμος Ρυμνίου – Τριγωνικού: Το πρόβλημα του οδοστρώματος δεν αποκαθίσταται, η οδοσήμανση δίνει το στίγμα της πλήρους εγκατάλειψης...