Εκτύπωση
limni27Ο δήμος Σερβίων θα υποβάλει πρόταση στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020» με δύο επιμέρους προτάσεις. Η πρώτη πρόταση θα περιλαμβάνει τη χωροθέτηση πλωτών κατασκευών και συγκεκριμένα πλωτής πλατφόρμας, νησίδας...

...και προκατασκευασμένου πλωτού οικίσκου με σκοπό αφενός τη δημιουργία ενός κοινού χώρου για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων των αλιέων με προσωρινή πρόσδεση σκαφών και δυνατότητα ολιγόωρης παραμονής τους και αφετέρου την προσέλκυση επισκεπτών – περιηγητών με σκοπό την τουριστική αξιοποίηση του υδάτινου μετώπου.

Η δεύτερη πρόταση θα περιλαμβάνει ανάπλαση χώρου για την δημιουργία χώρου αναψυχής, θέσεων θέας και τοποθέτησης ξύλινου προκατασκευασμένου παρατηρητηρίου ορνιθοπανίδας και οικοπαρατήρησης στο δημοτικό αγροτεμάχιο 67.

Σκοπός είναι, όταν τα έργα ολοκληρωθούν να συντελέσουν στην βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, διευκολύνοντας τους αλιείς στις καθημερινές λειτουργίες τους αλλά παρέχοντας και στον επισκέπτη τη δυνατότητα οικοξενάγησης και οικοπαρατήρησης στην περιοχή, γεγονός που με έμμεσο τρόπο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς των Σερβίων.

Πηγή: prlogos.gr

limni27