3. «Τοῦ ἁγίου πατρὸς ἡμῶν Ἐπιφανίου ἐπισκόπου Κύπρου λόγος στὴν ἁγία Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ» (του π.Νικηφόρου) Εκτύπωση
Σάββατο, 25 Απρίλιος 2020 20:02

p nikiforos«Αὕτη ἡ ἡμέρα ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος…

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἡμέρα τὴν ὁποία καθώρισε ὁ Κύριος.

Ἂς χαροῦμε πνευματικῶς

καὶ ἂς εὐφρανθοῦμε θεοπρεπῶς κατ’ αὐτήν» (Ψαλμὸς 117,24).

Αὐτὴ ἡ γιορτὴ εἶναι ὑπεργιορτή.

Αὐτὴ εἶναι ἡ γιορτή, γιὰ τὴν ὁποία τὸ Πνεῦμα προτρέπει,

«κάντε γιορτὴ κουνώντας κλαδιὰ φοινίκων

καὶ προχωρῆστε μέχρι τὶς κεραῖες τοῦ βωμοῦ» (Ψα 117,27).

Αὐτὴ εἶναι γιορτὴ ὅλου τοῦ κόσμου

εἶναι συγχρόνως ἐγκαίνιο καὶ σωτηρία.

Αὐτὴ ἡ γιορτὴ εἶναι ἡ κορυφὴ ὅλων τῶν γιορτῶν

καὶ ἀκρόπολί τους.

Αὐτὴν τὴν ἡμέρα εὐλόγησε καὶ ἁγίασε ὁ Θεός.

Διότι κατ’ αὐτὴν κατέπαυσε ὅλα τὰ ἔργα του.

Τελείωσε τὴν σωτηρία ἐπιγείων μαζὶ καὶ καταχθονίων.

Σαὐτὴν ἔπαυσε τὶς τελετές, χοροὺς εἰδώλων καὶ ξοάνων.

Κατ’ αὐτὴν ματαίωσε τὴν δύναμι ὅλων τῶν ἀντιθέτων.

Κατέπαυσε γιορτὲς καὶ δαιμονικὲς πανηγύρεις.

Κατέπαυσε εἰδωλικὲς κνίσσες καὶ θυσίες.

Κατέπαυσε τὴν πλάνη τῆς ἀσέβειας.

Κατέπαυσε τὴν δύναμι τοῦ ἐχθροῦ.

Κατέπαυσε μαζὶ θυσίες καὶ γιορτὲς νέων φεγγαριῶν.

Ἔθεσε γιὰ τὴν κτίσι νέους ὅρους καὶ νόμους.

Κατέπαυσε τὸ νομικὸ Πάσχα τῶν Ἰουδαίων.

Ὁλοκλήρωσε κάθε τύπο, σκιὰ καὶ προφητεία.

Τὸ δικό μας ἀληθινὸ Πάσχα, ὁ Χριστός, θυσιάσθηκε

καὶ ὅποια καινούργια κτίσι ἐν Χριστῷ,

ὅποια καινούργια πίστι ἐν Χριστῷ,

καινούργιοι νόμοι, καινούργιος λαὸς τοῦ Θεοῦ,

ὄχι παλαιὸς Ἰσραὴλ καὶ καινούργιο Πάσχα,

καινούργια καὶ πνευματικὴ περιτομή,

καινούργια καὶ ἀναίμακτη θυσία,

καινὴ καὶ θεία Διαθήκη.

Ἐγκαινιασθῆτε σήμερα

καὶ πνεῦμα ἅγιο βάλε στὶς καρδιές μας,

γιὰ νὰ δεχθοῦμε τὰ μυστήρια τῆς νέας καὶ ἀληθινῆς γιορτῆς.

Ἀπολαύσατε σήμερα πραγματικὴ ἀπόλαυσι καὶ οὐράνια.

Ἀποχωρῆστε φωτισμένοι μὲ τὰ μυστήρια τοῦ νέου Πάσχα,

ποὺ δὲν παλιώνουν, ἀντὶ γιὰ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.

Γιὰ νὰ καταλάβετε ποιὰ σύγκρισι ἔχουν οἱ τύποι μὲ τὴν ἀλήθεια.

MignePG 43,465A-477B

Σάββατο Διακαινησίμου Μάρκου Εὐαγγελιστοῦ

25.4.2020 μτφρσς ἀρ.νι.μα.

p nikiforos