Επίσκεψι αρκούδας (του π. Νικηφόρου) Εκτύπωση
Τρίτη, 18 Ιούνιος 2019 02:56

nikiforos 2Τὴν ἑβδομάδα αὐτὴ ἐπισκέφθηκε τὴ Μονή μας δύο φορὲς ἡ κυρία Ἀρκούδα. Θυμήθηκε ἀπὸ πέρυσι ὅτι στὸν κῆπο μας ἔχει κερασιὲς καὶ τὶς ἐπισκέφθηκε. Εἶδε ὅτι ὡρίμασαν τὰ κεράσια καὶ εἶπε νὰ κερασθῆ κι αὐτή. Ἀφοῦ σηκώθηκε, ἅπλωσε τὴ χεροῦκλα της κι ἔσπασε τὰ κλωνάρια.

Τὴν μία τὴν ἄφησε σχεδὸν κούτσουρο. Εὐτυχῶς στὴν δεύτερη ἔσπασε μόνο κλωνάρια καὶ δὲν ἔσχισε (δὲν ξέγκλισε, μᾶλλον ἀπὸ τὸ κλάω, κλάσμα=σπάζω) τὸν κορμὸ στὰ δύο. Θὰ μποροῦσε νὰ τὸ κάμη κι αὐτό.

Μόνο νὰ μὴν ἐπισκέφτεται περιβόλια παραγωγῶν κερασιῶν, διότι καταστρέφει τὰ δένδρα. Νἆναι εὐλογημένη καὶ ἡ κυρία Ἀρκούδα μας.

Δευτέρα πρωὶ ἁγίου Πνεύματος

17.6.2019 ἀρ.νι.μα

nikiforos 2