Κύριον Σάββα Ζαμανίδη, Δήμαρχο Ἑορδαίας: Μεγαλειῶδες ἔργο, μὲ ἐκκωφαντικὴ ἡσυχία! (του π. Νικηφόρου) Εκτύπωση
Παρασκευή, 17 Μάιος 2019 05:01

nikiforos 2ΔΕΝ συνηθίζω νὰ γράφω σὲ πομπῶδες ὕφος καὶ μὲ ὑπερθετικοὺς βαθμούς. Τοῦτο ὅμως τὸ ἔργο τοῦ Δήμου Ἑορδαίας, ποὺ ξεκίνησε ἀθόρυβα πρὶν ἀπὸ καιρὸ καὶ τὴν Τρίτη 14.5.2019 ἐτέλεσε ἁγιασμὸ ὁ Σεβασμιώτατος π.Θεόκλητος, εἶναι πράγματι μεγαλειῶδες.

Ὅμως ξεκίνησε καὶ μὲ ἐκκωφαντικὴ ἡσυχία. Πρόκειται γιὰ τὴν ὑλοποίησι ποθητοῦ ἀπὸ ἐτῶν ἔργου. Εὐτυχῶς δὲ ποὺ ὁ νῦν Δήμαρχος δὲν πολιτεύεται καὶ μπορῶ νὰ γράφω δημόσια ἐπαινετικὰ γιὰ τὸ πρόσωπό του.

Μὲ τὴν σειρὰ τὰ γεγονότα εἶναι ὡς ἑξῆς. Θεμελίωσε τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Γηροκομεῖο πρὸ τοῦ Μποδοσάκειου Νοσοκομείου ὁ μακαριστὸς Γέρων ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος στὶς 27.6.1983. Πέρασαν ἀπὸ τότε 36 χρόνια! Ἀνηγέρθη τὸ κτίριο, ἀλλὰ δὲν λειτούργησε λόγῳ ἐλλείψεως γερόντων. Κι ὕστερα παραχωρήθηκε στὴν Ἑταιρεία ΟΡΙΖΩΝ, γιὰ νὰ διασκευασθῆ πρὸς χρῆσιν παιδιῶν ΑΜΕΑ.

Ὅμως, ἐνῶ ἦταν σφουγγαρισμένο καὶ ἐξοπλισμένο, μὲ τὴν πάροδο τοῦ ἄκαρπου χρόνου βάνδαλοι φρόντισαν νὰ τὰ ξηλώσουν ΟΛΑ… Κρῖμα! Σαὐτὸν τὸν ἄκαρπο χρόνο ἐντάσσονται πολλὲς προσπάθειες ἀπὸ τοὺς ἑκάστοτε Δημάρχους τῆς Πτολεμαΐδος σὲ συνεργασία μὲ τὸν Σύλλογο ΑΜΕΑ. Ὅλοι ἤθελαν κάτι καλό, ἀλλὰ πάντα κάποιο ἐμπόδιο μᾶς ξαναπήγαινε στὸ μηδέν! Πολλὲς φορὲς πήγαμε ὡς τὸ ποτάμι καὶ δὲν ἤπιαμε οὔτε σταγόνα νεροῦ. Καὶ ἡ δίψα ἐπετείνετο καὶ ἔκαιγε ὅσους ποθοῦσαν τὸ ποθούμενο. Τὸν Νοέμβριο τοῦ 2017 ἀνακοινώθηκε ὅτι ἐντάσσεται στὸ πρόγραμμα ΣΕΣ, ἀλλὰ καὶ πάλι διέτρεξε χρόνος ἄκαρπος.

Ὅμως, Δόξα σοι ὁ Θεός. Ἦλθε καὶ τοῦτος ὁ πασχαλιάτικος Μάϊος τοῦ 2019. Ἐξαντλήθηκαν ὅλες οἱ παλινωδίες καὶ τὰ λόγια ἔγιναν πλέον εὐλογημένο ἔργο. Ἤδη οἰκοδομικὸ συνεργεῖο ἐργάζεται καὶ ἡ εὐχὴ ὅλων ποὺ καρτεροῦν αὐτὴν τὴν Πασχαλιὰ εἶναι νὰ ἀποτελειώση καὶ νὰ λειτουργήση τοῦτο τὸ ἔργο τὸ ὁποῖο θὰ ἀναπαύση γονεῖς ποὺ βιώνουν πολὺν πόνον στὴ ζωή τους.

Ἀγαπητέ μου Δήμαρχε. Δὲν ξέρω ποιὰ ἔργα τῶν δημαρχιῶν σου θὰ μνημονεύουν οἱ δημότες τοῦ Δήμου Ἑορδαίας, ἀλλὰ τοῦτο ποὺ ξεκίνησε τόσο ἀθόρυβα θὰ τὸ μνημονεύουν γονεῖς καὶ γονεῖς…, ἀφοῦ θὰ φιλοξενῆ τὰ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΤΟΥΣ, ποὺ γεννήθηκαν μὲ τὸν πανάκριβο κλῆρο τοῦ πόνου στὴ ζωή τους.

Γιαὐτὸ μίλησε ὁ Μιχάλης μὲ τόσην ζωντάνια…

Γιαὐτὸ ἔκλαιγε ὁ Στέλλιος σαὐτὸν τὸν ἁγιασμό…

Κι ἐγὼ ἀκόμα καὶ τώρα ποὺ γράφω αὐτὲς τὶς λιτὲς γραμμές.

Εὖγε σὲ ὅσους συνέβαλαν καὶ κουράστηκαν ἔστω καὶ ὑπηρεσιακά.

Μετὰ πολλῶν εὐχαριστιῶν καὶ ἀγάπης ἐν Κυρίῳ

ἀρχιμ.Νικηφόρος π’’Χρ. Μανάδης

nikiforos 2