145+8 Ἕδρις. Ἀ ρὰ τς γλύτουσι ἡ γκτζιοῦπα! (του π. Νικηφόρου) Εκτύπωση
Κυριακή, 24 Μάρτιος 2019 22:16

nikif27.12 4135Ἀποὺ τὶ μὰ τς γλύτουσι ἡ γκτζιοῦπα; Ἀποὺ ‘νἰπιστράτιψ’ ἀπ’ τς ἀντάρτις α. Ἅμ’ κι πῶς, κὶ τὶ μπόρσι νὰ φκιάσ’ μνιὰ γτζιοῦπα; Ἰὰ πέτα μας ὅλα μὶ ‘νἀράδα.

Ἦρθι ἡ Γκισιλούλτς μαζὶ τς ἄλλ’ τς χουργιανοί μας ἀπάν’ ἀπ’ τὰ βνὰ τς Ἀλβανίας ἀπ’ τοὺν πόλιμου μὶ τς κουκουρόφτιρ’ κι ἦταν στοὺ χουργιό.

Σί λίγου ὅμους ἄναψαν οἱ τζιριμέδις οἱ ξέν’ τ’ἀντάρτκου, γιὰ νὰ προυκόψ’ ἡ Ἱλλάς. Μνιὰ κι δγυὸ ξιφύτρουσαν «μουρφουμέν’» καπιταναράδις κι στοὺ χουργιό μας. «Τρανὰ κιφάλια!!! σὶ λέου». Συννουϊοῦντι μνιὰ μέρα κι λέν τοὺν Γκισιλούλ’, «τήρα καλά, κα’ τς χαραὲς θὰ ρθοῦμι κι θὰ σὶ πάρουμι νὰ τραβήξουμι κα’ τοὺ βνό». Ἰντάξ’ τς εἶπι κι αὐτός. «Ὄϊ κι μὴ μᾶς ξιγιλάεις, γιατὶ θὰ βάλλουμι φουτχιὰ τοὺ σπίτισ’, φουκαράμ’». «Ὄχ’, ἀ ρά, τς εἶπι. Ἰλᾶτι κὶ φέγουμι ἀντάμα».

Προυτοῦ ὅμους νὰ κοιμθοῦν, ἡ Γκισιλούλινα-Κατιρίν’, κουρίτσ’ τ’ Τσαμουλιόλιου, ἔβαλι στοὺ τζιάκ’ μνιὰ γκτζιοῦπα, γιὰ νὰ σιγουκαίη ὅλ’ τ’νύχτα γιατ’ εἶχαν κι τρία κούτσκα. Κα’ τς χαραὲς κι κα’ ‘νὥρα π’θἄρχουνταν οἱ συναγουνισταί, γιὰ νὰ τοὺν πάρν κι νὰ φύγν, γκουντρουγκύλτσι ἡ γκτζιοῦπα ἀφοῦ κάηκι κάμπουσου κι ἔπισι καταῆς στοὺ χῶμα στοὺν οὐντᾶ, ὅπ’ κοιμοῦνταν κιὰ οἱ πέντι. Φρίθκι ἡ καημέν’ ἡ Γκισιλούλινα ἀπ’ τοὺ ντόρου ἀπ’ ἔφκιασι ἡ γκτζιοῦπα πέφτουντας κι σκώθκι ἀνταργιαζμέν’ σκούζουντας ἀ κι τσιουρίζουντας, «Λέλεμ’, σήκου Γκισιλούλ, αὐτοὶ οἱ μψόσαλ’ μᾶς ἔβαλαν φουτχιὰ κι θὰ καοῦμι ἀντάμα μὶ τὰ μκρά μας». Σκώθκι κι ἡ Γκισιλούλτς κι ἀπάν’ σν ὥρα ἦρθαν κι οἱ συναγουνισταί, ὅπους εἶχαν συννουηθεῖ ἀποὺ βραδύς. Μόλις ὅμους τς εἶδι κι ἀφνοὺς ἡ Γκισιλούλινα ‘νἦρθι ἄτκα, ἀντραλίσκι κι ἔπισι καταῆς. Τότι ἡ Γκισιλούλτς τς δγιαουλόστειλι κι τς εἶπι. «Ἀλλοῦ ρά, π’δὲ σᾶς ξέρν, κουπρόσκλα τ’κιαρατᾶ. Τσακστῆτι κι φυγᾶστι, ρὰ βιριάγκ’, ἀπ’ τὰ μάτχιαμ’. Ἄει νὰ μὴν ἁρπάξου τὅπλου κι σᾶς καθαρίσου προυτοῦ ξικάντι κα’ τοὺ βνό». Ἅμα κι αὐτοὶ εἶδαν τ’λουμοῦρα ἀπ’ γίνκι ἰκείν’ ‘νὥρα σκώθκαν κι παρατόρσαν. Ἔτσιας ὅμους γλύτουσι κι ἡ Γκισιλούλτς ‘νἰπιστράτιψ’ ἀπ’ τς μιγάλ’ τς συναγουνισταί.

Εἶδις μὶ πχοιὸν τρόπουν μνιὰ γκτζιοῦπα ἀγλύτουσι τοὺν Γκισιλούλ’ ἀπ’ τ’μιγάλ’ ‘μπρουκουπὴ π’θάβγηνι ἀπ’ τ’Συμφουνία τςΠρέσπσας τοὺ κιρὸ ἰκείνου; Κι δὲν πάηναν τώρα οἱ θκοί μας σιακάτ’ στοὺ Ταίναρου στ’ μαυρόΠουρτα γιὰ τοὺν Ἅδη κι λίγου παρακάτ’;

Ἰὰ νὰ δῆς γκουρμπιτλίκια κὶ μασκαραλίκια… Κλώσκαμι, γυρίσκαμι κι πάλι δάγκουσάμι τ’λαμαρίνα, ἀπ’ τν τίτχιουσι ἡ πατιρούλης ἡ Στάλινς κι ἡ Ζαχαργιάδης. Πχοιὸς ξέρ’ πόσνους θἄστειλι, ἀποὺ ‘κεῖ ποὺ εἴντους, γιὰ νὰ ὑπουγράψν ὅλ’αὐτάϊας; Φαντάσ’ τώρα νὰ ἀπαγουρέψν κι τ’ΜΑΚΙΔΟΥΝΙΑ ΞΑΚΟΥΣΤΗ τ’ΑΛΙΞΑΝΤΡΟΥ Η ΧΩΡΑ…ἀ κὶ νὰ μὴν ‘ντραγδήσουμι στς 25μάρτ’2019;

Μπράβουσ’ ἀ ρὰ Ἀλέξ’ μὶ τς 145+8 ἕδριςςςςςςς ὤχ! Ἀ ρα τὶ ἕδρις κι αὐτές;

Ὅπους ἔγραψι πιτχυμένα τς προυάλλις ἡ Γιώργους ΤΙΝΑΥΤΟΡΕ… ἰπειδὴς διόρθουσαν τοὺν δρόμου, ἀλλὰ ἄφσαν στ’ μέσ’ πλατανίσια παρμακλίκια, σὰν στχειά, γιὰ νὰ μὴν πέφν σιακάτ’ στοὺ γκρέμουρα!

Ἰά. Βάλι τνἕδρα νὰ φκιάσ’ τοὺν δρόμου, ἢ νὰ σὶ μαειρέψ’…

ἄει, παπαδγιὰ Ἀφρουδίτ’

γράψιμου ἀρ.νι.μα.

νὰ σἔρχιτι νὰ κλαῖς ἀράδα, μνιὰ μέρα προυτοῦ ἀπ’τς25μάρτ’2019

nikiforos 2