Η ακριβώτερη ληστεία! (του π. Νικηφόρου) Εκτύπωση
Τετάρτη, 19 Σεπτέμβριος 2018 02:27

nikiforos 2Ἡ μετὰ τῶν δύο ληστῶν σταύρωσι τοῦ Χριστοῦ ἔχει πολλαπλῆ διδασκαλία. Μία παράγραφός της εἶναι καὶ ἡ ἐξομολόγησι τοῦ ἑνὸς ληστῆ, τοῦ Καλοῦ Ληστῆ! Βλασφημεῖ τὸν Χριστὸ ὁ ἕνας, ἐνῶ ὁ ἄλλος τὸν ὑπερασπίζεται ἀντικρούοντας τὰ λεγόμενά του.

«Τὶ εἶναι αὐτὰ ποὺ λές, τοῦ λέει. Δὲν ντρέπεσαι λίγο; Δὲν φοβᾶσαι τὸν Θεό, ποὺ εἶσαι μαζί του μὲ τὴν ἴδια ποινή; Ἐμεῖς παθαίνουμε αὐτά, διότι μᾶς ἀξίζει σύμφωνα μὲ τὰ ἔργα μας. Τέτοιοι ποὺ εἴμαστε καλὰ παθαίνουμε. Αὐτὸς ἐδῶ ὁ Ἀθῶος τὶ κακὸ ἔπραξε;» Τέλος στρέφεται στὸ Χριστὸ καὶ λέει ἐκεῖνον τὸν ὑπέροχο καὶ ὁμολογιακὸ λόγο, «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου». Τὸν ὀνόμασε Κύριο καὶ Βασιλιᾶ μὲ Βασιλεία! Μὲ αὐτὸν τὸν λόγο ὁ ληστὴς ξεκλείδωσε-λήστεψε τὸν παράδεισο! Διέπραξε τὴν ἀκριβώτερη ληστεία τῆς ζωῆς του καὶ ὅλων τῶν αἰώνων! Τὸ ἀντικλείδι=ἐξομολόγησι τοῦ Καλοῦ Ληστῆ χρησιμοποιεῖται καὶ θὰ χρησιμοποιῆται ἐσαεὶ ἀπὸ πολλὲς ψυχές. Μαὐτὸ ξεκλειδώνεται νῦν καὶ ἀεὶ ἡ αἰώνιος Βασιλεία!

Βλέποντας μὲ δέος τοῦτο τὸ σκηνικὸ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος λέει. «Εἶδες ἄριστη ἐξομολόγησι; Εἶδες πῶς ξεφορτώθηκε τὰ ἁμαρτήματά του ἐπὶ τοῦ σταυροῦ; Λέει ὁ προφήτης, «Λέγε σὺ τὶς ἁμαρτίες σου πρῶτος, γιὰ νὰ συγχωρηθῆς» (Ἡσαΐας 43,26). Κανένας δὲν τὸν ἀνάγκασε. Κανένας δὲν τὸ ἐκβίασε. Αὐτὸς μόνος του ξεφτέλισε τὸν ἑαυτό του. Λέει, «ἐμεῖς παθαίνουμε δίκαια. Πάθαμε ἄξια μὲ αὐτὰ ποὺ πράξαμε. Αὐτὸς ὅμως τὶ ἔπραξε;» Μετὰ ἀπὸ τὰ λόγια του αὐτὰ εἶπε στὸν Χριστό, «Μνήσθητί μου, Κύριε, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου». Δὲν τόλμησε προηγουμένως νὰ πῆ τὸ «Μνήσθητί μου ἐν τῇ βασιλείᾳ σου», μέχρι ποὺ μὲ τὴν ἐξομολόγησι ξεφορτώθηκε τὸ φορτίο τῶν ἁμαρτιῶν.

Βλέπεις πόσο μεγάλο γεγονὸς εἶναι ἡ ἐξομολόγησι; Ἐξομολογήθηκε καὶ ἄνοιξε τὸν παράδεισο. Ἐξομολογήθηκε καὶ ἀπόκτησε τόσην παρρησία, ὥστε ἀπὸ τὴν ληστεία, νὰ ζητήση βασιλεία! Βλέπεις πόσων ἀγαθῶν αἴτιος ἔγινε γιὰ χάρι μας ὁ Σταυρός;» (Ἰω Χρυσ εἰς τὸν Σταυρὸν καὶ εἰς τὸν ληστὴν ΕΠΕ 36,20-22).

ἀρ.νι.μα

17.9.2018

nikiforos 2