Εφαρμογή εκτύπωσης Τελών Κυκλοφορίας με τον ΑΦΜ και τον αριθμό του οχήματος Εκτύπωση
Τετάρτη, 25 Νοέμβριος 2015 14:59

Εφαρμογή εκτύπωσης Τελών Κυκλοφορίας με τον ΑΦΜ και τον αριθμό του οχήματος

https://www1.gsis.gr/webtax2/telhkykl/year2012/telhkykl/index.jsp

Μετά την "Είσοδο" και τη συμπλήρωση του ΑΦΜ και του αριθμού του οχήματος, πατάμε "Αναζήτηση" και μετά "Εκτύπωση"