www.mikrovalto.gr

Τυχαία φωτογραφία

Αναζήτηση


Η Πραγματικότητα για το ΕΑΠ 2012-16 στην Δ.Ε. Καμβουνίων του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού Εκτύπωση
Πέμπτη, 28 Απρίλιος 2016 15:30

Η Πραγματικότητα για το ΕΑΠ 2012-16 στην Δ.Ε. Καμβουνίων του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού

dsv16422 1Για την αποκατάσταση της πραγματικότητας σε όσα αναφέρονται σε τοπικά Site και αφορούν τις εντάξεις δράσεων στο ΕΑΠ 2012-16 και τη διαφαινόμενη «αδικία» - μη προώθηση προτάσεων που αφορά στη Δ.Ε. Ενότητα Καμβουνίων του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους δημότες λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

Με βάση τα επίσημα στοιχεία της απογραφής του 2011, η Δ.Ε. Καμβουνίων έχει πληθυσμό 1.556 κατοίκους από το σύνολο των 14.961 του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, δηλαδή ποσοστό 10,400% (στοιχεία από ΕΛΣΤΑΤ, De facto – population – census 2011)

Πολλές από τις δράσεις που αφορούσαν στη Δ.Ε. Καμβουνίων είχαν ήδη δρομολογηθεί με συμβάσεις από την προηγούμενη δημοτική θητεία και κρίθηκε αναγκαίο-επιτακτικό να περαστούν στο νέο ΕΑΠ, που στην πραγματικότητα άρχισε να «τρέχει» την άνοιξη του 2015.

Με βάση λοιπόν τα επίσημα στοιχεία από την επιτροπή παρακολούθησης του ΕΑΠ, έχουμε αναλυτικά τις παρακάτω δράσεις που αφορούν τη Δ.Ε. Καμβουνίων και προέρχονται από το προηγούμενο ΕΑΠ 2007-11:

Α) Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου  κεντρικής πλατείας στην Τ.Κ. Ελάτης, με το ποσό των 29.500,37€ (από τα 65.000€ του συνολικού έργου) με κωδ. Έργου 1.1.061

Β) Επέκταση – αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στην Τ.Κ. Τρανοβάλτου β’φάση, με το ποσό των 88.989,33€ (από τα 132.405€ του συνολικού έργου) με κωδ. Έργου 1.1.062

Γ) Ανάδειξη – ολοκλήρωση πρώην κτιρίου ΚΕΦΟ στην Τ.Κ. Μικροβάλτου, με το ποσό των 47.403,05€ ( από τα 124.656,01€ του συνολικού έργου) με κωδ. Έργου 1.1.063

Δ) Γήπεδο 5Χ5 Μικροβάλτου, με το ποσό των 44.885,34€ (από τα 67.008,16€ του συνολικού έργου) με κωδ. Έργου 1.1.064

Παρατηρούμε λοιπόν μέχρι εδώ ότι από τα τέσσερα ανωτέρω έργα, ήδη για τις ανάγκες στη Δ.Ε. Καμβουνίων έχει δεσμευθεί συνολικά ποσό 210.778,09€.

Όσον αφορά στις νέες προτάσεις αντιστοίχως για τη Δ.Ε. Καμβουνίων, αρκετές εκ των οποίων ήδη δεσμεύονταν με συμβάσεις του Δήμου, έχουμε:

Ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση μαρμαροφόρου περιοχής Τρανοβάλτου, με βάση της δεσμεύσεις από τη συμφωνία με Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας, έχει ήδη ενταχθεί και υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση με την ΑΝΚΟ και έχει δεσμευθεί ποσό 181.282,41€ με κωδ. Έργου 2.2.004

Αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης στον Οικισμό Φρουρίου, με το ποσό των 7.200€ με κωδ. Έργου 4.3.004

Μ.Π.Ε. Αντιπλημμυρικών έργων στην Τ.Κ. Τρανοβάλτου, με το ποσό των 6.150€ με κωδ. Έργου 7.1.042

Χημικοτεχνική μελέτη Ε.Ε.Λ. οικισμών Τρανοβάλτου, Μικροβάλτου και Λαζαράδων, με το ποσό των 5.483€ με κωδ. Έργου 7.1.043

 Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη Ε.Ε.Λ. και αντλιοστασίων ακαθάρτων οικισμών Τρανοβάλτου, Μικροβάλτου και Λαζαράδων, με το ποσό των 5.475€ με κωδ. Έργου 7.1.044

Ενοποίηση μελέτης και σύνταξη φακέλλων δημοπράτησης και φακέλου ΣΑΥ-ΦΑΥ για την Ε.Ε.Λ. οικισμών Τρανοβάλτου, Μικροβάλτου και Λαζαράδων, με το ποσό των 8.610€ με κωδ. Έργου 7.1.045

Υδραυλική μελέτη εξωτερικού αγωγού Ύδρευσης οικισμού Λαζαράδων, με το ποσό των 17.230,47€ με κωδ. Έργου 7.1.046

Τοπογραφική μελέτη εξωτερικού αγωγού Ύδρευσης οικισμού Λαζαράδων, με το ποσό των 7.459,46€ με κωδ. Έργου 7.1.047

Μ.Π.Ε. εξωτερικού αγωγού Ύδρευσης οικισμού Λαζαράδων, με το ποσό των 5.131,58€ με κωδ. Έργου 7.1.048

Αρχιτεκτονική μελέτη σταθμού φόρτισης στην Τ.Κ. Ελάτης, με το ποσό των 5.100€ με κωδ. Έργου 7.1.051

Μελέτη οριοθέτησης διευθετημένου τμήματος ρέματος στην Τ.Κ. Τρανοβάλτου, με το ποσό των 4.213,44€ με κωδ. Έργου 7.1.057

Στις ανωτέρω έντεκα δράσεις συνολικού ποσού 253.335,36€, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι τμήμα από τις κοινές δράσεις που αφορούν το σύνολο του Δήμου, όπως το Στρατηγικό πλάνο άρδευσης της Νότιας ζώνης του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού και οι επεκτάσεις ΦΟΠ, με εκτιμώμενο ποσό τα 11.208,44€.

Επομένως από όλες τις προηγούμενες δράσεις του ΕΑΠ 2012-16 που έχουν λάβει εγκρίσεις από το Περιφερειακό Συμβούλιο, το συνολικό ποσό των 474.321,89€, αφορά τη Δ.Ε. Καμβουνίων.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 22ας Απριλίου 2016 αποφασίστηκε ομόφωνα να προταθούν και οι εξής δράσεις:

Α) Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού για την ωρίμανση δράσεων συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Βιοκλιματικών Αναπλάσεων στη Τ.Κ. Ελάτης με το ποσό των 23.560€

Β) Συμπληρωματική χρηματοδότηση των μελετών μεταφοράς νερού από τον Ταμιευτήρα του Ιλαρίωνα στη δεξαμενή αναρρύθμισης των αρδευτικών δικτύων της Δ.Ε. Καμβουνίων με το ποσό των 48.000€

ενώ υπάρχουν και προτεινόμενες δράσεις που αφορούν το σύνολο του Δήμου και άρα τμήμα τους τη Δ.Ε. Καμβουνίων, ως εξής: 

Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου για την δημιουργία Ιχθυογεννητικών σταθμών στις λίμνες Πολυφύτου και Ιλαρίωνα με το ποσό των 8.556€

Έλεγχος του πόσιμου νερού και συστημάτων ύδρευσης για την προστασία της δημόσιας υγείας με το ποσό των 66.000€ (για τα επόμενα τρία έτη).

Προμήθεια λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας τύπου LED για εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος στο φωτισμό κοινόχρηστων χώρων με το ποσό των 74.400€

Συνολικά δηλαδή δράσεις ύψους 71.560€ αφορούν τη Δ.Ε. Καμβουνίων αποκλειστικά, ενώ περίπου 15.491€ το τμήμα των κοινών δράσεων.

Συνοψίζοντας όλα τα στοιχεία που έχουν ήδη παρατεθεί και βρίσκονται αποτυπωμένα σε επίσημα έγγραφα του Δήμου και της Περιφέρειας, στη Δ.Ε. Καμβουνίων συνολικά για το ΕΑΠ 2012-16 έχει προταθεί και πρόκειται να δεσμευθεί για δράσεις ένα ποσό της τάξης των 560.000€, ποσό που υπερβαίνει αναλογικά το 10,40% που είναι ο πληθυσμός της Ενότητας στο σύνολο του Δήμου. Επομένως η Δημοτική Αρχή, όχι μόνο δεν «παραμελεί» τη Δ.Ε. Καμβουνίων, αλλά αντιθέτως έχει συνεχίσει όλες τις δράσεις του ΕΑΠ που υπήρχαν μισές και δρομολόγησε την εξέλιξη και νέων δράσεων με κατά βάση αναπτυξιακές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια, κάτι που θα φανεί σε βάθος χρόνου στην ζωή και το επίπεδο διαβίωσης των δημοτών.

Με εκτίμηση,

Ζορμπάς Μιλτιάδης

Εντεταλμένος Σύμβουλος Δήμου Σερβίων-Βελβεντού

Δείτε σχετικά:

Αντί σχολίου*: Ελάτε στα Καμβούνια και προσγειωθείτε στην (πραγματική) …πραγματικότητα!

Οι 31 προτάσεις ένταξης έργων στον Τοπικό Πόρο, του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού - Τα Καμβούνια ας περιμένουν το επόμενο …πακέτο προτάσεων (ΒΙΝΤΕΟ)   

        

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack