www.mikrovalto.gr

Τυχαία φωτογραφία

Αναζήτηση


Ενημερωτικό δελτίο με το πρόγραμμα του Αγώνα Λίγκας Αλεξιπτώτου Πλαγιάς στη Βουνάσσα 1-3 Μαΐου Εκτύπωση
Τρίτη, 28 Απρίλιος 2015 10:54

Ενημερωτικό δελτίο με το πρόγραμμα του Αγώνα Λίγκας Αλεξιπτώτου Πλαγιάς στη Βουνάσσα 1-3 Μαΐου

pragal15284

Ο Σύλλογος Αεραθλητών Μακεδονίας (Σ.Α.Μ.), κατόπιν ανάθεσης από την ΕΛ.Α.Ο., διοργανώνει αγώνα Λίγκας 2015, τριήμερης διάρκειας, και προσκαλεί όλα τα σωματεία να λάβουν μέρος σε αυτόν.

Ο αγώνας προσμετρά στην αξιολόγηση των σωματείων και αποτελεί μερικό κριτήριο για την συγκρότηση της Εθνικής Ομάδας που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας, το έτος 2016, σε σχετικές υποχρεώσεις.

Τα σωματεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος με αθλητές τους στον εν λόγω αγώνα, καλούνται να στείλουν συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο στον διοργανωτή ( Σ.Α.Μ ) καθώς και στις ΕΛ.Α.Ο. και Ε.Α.Π. το αργότερο έως την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015. Το έγγραφο αυτό επισυνάπτεται στην τελευταία σελίδα του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Ατομικές εγγραφές για τον αγώνα μπορεί να υπάρξουν αλλά το γεγονός αυτό δεν υποκαθιστά την υποχρέωση των σωματείων να στείλουν την προαναφερθείσα συγκεντρωτική λίστα αθλητών. Όσες συμμετοχές δηλωθούν πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας, είτε μέσω σωματείου είτε ατομικά, δεν θα γίνουν αποδεκτές. Ως εκ τούτου, δηλώσεις συμμετοχής επί τόπου στην γραμματεία του αγώνα δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες του αγώνα:

1. Εκδήλωση

Αγώνας Αλεξίπτωτου πλαγιάς στην Κατηγορία Αγώνων Αποστάσεων.

2. Οργανωτής

Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

Επίβλεψη: Επιτροπή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς

Εκτέλεση: Σύλλογος Αεραθλητών Μακεδονίας ( Σ.Α.Μ. )

Ομάδα διοργάνωσης αγώνα

Διευθυντής αγώνα: Κακουλίδης Σάββας

Παρατηρητής αγώνα: Θα οριστεί από την Ε.Α.Π.

Υπεύθυνος Ασφάλειας: Παπαδημητρόπουλος Όθων

Υπεύθυνος Μετεωρολογικής ενημέρωσης ( METEO briefing): Τσούκας Ευάγγελος

Χειριστής Η/Υ για το πρόγραμμα βαθμολόγησης: Ανδρεαδάκης Εμμανουήλ

Υπεύθυνος Περισυλλογής: Θεοδωρίδης Αλέξανδρος

3. Κέντρο των αγώνων: Δεσκάτη Γρεβενών

4. Γραμματεία: Δημαρχείο Δεσκάτης Γρεβενών

5. Τόπος διεξαγωγής: Όρος Βουνάσα, Δεσκάτη Γρεβενών

6. Είδος αγώνα: Α' Κατηγορία - Ελληνική Λίγκα Αλεξιπτώτου Πλαγιάς 2015, F.A.I. OPEN Category 2

7. Κανονισμοί Αγώνων

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους τρέχοντες αγωνιστικούς κανονισμούς που είναι δημοσιευμένοι στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς στο διαδίκτυο : http://eap.elao.gr/images/stories/docs/kan-agonon.pdf

8. Αθλητές

Κάθε αθλητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο αθλητικό μητρώο της ΕΛ.Α.Ο. και να φέρει μαζί του το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας που εκδίδει η ΕΛ.Α.Ο. Θα μπορέσουν να λάβουν μέρος μόνον όσοι αεραθλητές έχουν εκδώσει ταυτότητα ή τουλάχιστον έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ΕΛ.Α.Ο. μέχρι την ημέρα του αγώνα. Στον αγώνα οι αθλητές μπορούν να πετάξουν με πιστοποιημένες πτέρυγες EN: A, B, C, D· DHV: 1, 1-2, 2, 2-3, 3, και CCC.

9. Προϋποθέσεις Συμμετοχής

α) Κάθε αθλητής πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου τουλάχιστον επιπέδου Π. Ο Διευθυντής Αγώνων διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα απόρριψης της συμμετοχής οποιουδήποτε πιλότου που κρίνει πως το επίπεδό του δεν είναι αντίστοιχο με τις απαιτήσεις του αγώνα. β) Όριο συμμετοχών: Κατ' ελάχιστο δεκαπέντε ( 15 ) εγγεγραμμένοι πιλότοι.

γ) Τα σωματεία που θα δηλώσουν αθλητές για συμμετοχή, θα πρέπει να μην έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με την ΕΛΑΟ.

10. Έπαθλα

Θα απονεμηθούν συνολικά εννέα ( 9 ) κύπελλα στους τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας:

Γενικής, Γυναικών και Serialclass.

Επίσης, θα απονεμηθούν άλλα δύο ( 2 ) βραβεία:

- στον πρώτο πιλότο πτέρυγας ΕΝ Β ( DHV1-2 )

- στον πρώτο πιλότο πτέρυγας ΕΝ C( DHV2 )

11. Υποβολή Ενστάσεων

Ένσταση μπορεί να υποβληθεί με την διαδικασία που ορίζεται από τον Κανονισμό Αγώνων. Η ένσταση για να συζητηθεί από την Ελλανόδικο Επιτροπή πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το ποσό των 15€. Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή, το ποσό θα επιστραφεί στον αθλητή.

12. Δικαίωμα Συμμετοχής

Η πληρωμή των 30€ για τη συμμετοχή θα γίνεται σε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου Αεραθλητών Μακεδονίας :

840/480013-37, IBAN: GR79 0110 8400 0000 8404 8001 337.

Όλα τα έξοδα εμβάσματος πρέπει να επιβαρύνουν αποκλείστικα τον κάθε εντολέα.

13. Συμμετοχή αλλοδαπών

Ως F.A.I. OPENCategory2 event, δικαίωμα συμμετοχής έχουν και αλλοδαποί αθλητές. Είναι δυνατόν επίσης, να λάβουν μέρος αθλητές από την Κυπριακή Αεραθλητική Ομοσπονδία στα πλαίσια της διακρατικής αθλητικής συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών. Οι αλλοδαποί αθλητές πρέπει να προσκομίσουν την σχετική FAI Competition License.

14. Πιστοποίηση

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Αποστάσεων, η βαθμολόγηση θα γίνει μόνο με την χρήση του GPS. Η Επιτροπή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς έχει ορίσει ως πρόγραμμα βαθμολόγησης το FSCompή το RACE. Είναιαποκλειστική ευθύνη του διαγωνιζομένου να ενημερωθεί για την καταλληλότητα του GPSτου. Οι αθλητές οφείλουν να διαθέσουν στους διοργανωτές, εάν χρειαστεί, το καλώδιο σύνδεσης του GPSτους με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εάν το καλώδιο δεν είναι διαθέσιμο και οι διοργανωτές δεν το διαθέτουν, υπάρχει κίνδυνος να μην μπορεί να βαθμολογηθεί ο αθλητής.

15. Ελλανόδικος Επιτροπή

Η Ελλανόδικος Επιτροπή θα ανακοινωθεί στην ενημέρωση των αθλητών πριν την έναρξη του αγώνα.

16. Ασφάλιση

α) Όλοι οι αθλητές που θα λάβουν μέρος στους αγώνες πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Θα πρέπει οι αθλητές που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αγώνες να ασφαλιστούν για αστική ευθύνη είτε μέσω του σωματείου τους (για την περίπτωση της Interlife) είτε ατομικά στην ασφαλιστική εταιρία που επιθυμούν ( π.χ. ΑΧΑ ). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια αστικής ευθύνης για τον κάθε αθλητή που επιθυμεί να συμμετέχει στους αγώνες του 2015 και θα πρέπει ο αθλητής να προσκομίσει κατά την εγγραφή του αποδεικτικό έγγραφο της ασφάλισης. Παρακαλούμε για την έγκαιρη οργάνωση των αθλητών καθώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης από τον διοργανωτή του αγώνα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Π. http://www.e-a-p.gr/ και στα κατά τόπους σωματεία. β) Όλοι οι συμμετέχοντες σε αγώνες πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη για ατυχήματα σε αναγνωρισμένο ασφαλιστικό φορέα, δημόσιο ( Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε. κτλ ) ή ιδιωτικό, την οποία θα δηλώσουν σε σχετικό έντυπο στην γραμματεία του αγώνα.

17. Ασφάλεια πτήσεων

Στο πρώτο γενικό briefing θα ανακοινωθούν τα ονόματα των πιλότων που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Ασφάλειας και Taskπου θα συνεργαστούν με τους διοργανωτές για την καλύτερη και ασφαλέστερη διεξαγωγή των αγωνιστικών πτήσεων.

Ένα taskμπορεί να ανασταλεί λόγω ακατάλληλων συνθηκών ή να διακοπεί κατά την διάρκειά του για λόγους ασφαλείας. Οι πιλότοι της επιτροπής ασφάλειας αλλά και κάθε πιλότος ανάλογα με την περίπτωση, χρησιμοποιώντας την επίσημη συχνότητα ασφάλειας του αγώνα, θα αναφέρουν τις παρατηρήσεις τους για τις καιρικές συνθήκες στον ΔΑ αν τους ζητηθεί ή με δική τους πρωτοβουλία.

18. Διακοπή τασκ

Ένα τασκ Raceto Goal που διακόπτεται, θεωρείται έγκυρο και βαθμολογείται μόνον εάν έχουν παρέλθει τουλάχιστον 60 λεπτά ( 60 min) από την ώρα εκκίνησης ( airstart). Σε περίπτωση που κανένας αγωνιζόμενος δεν έχει τερματίσει μέχρι την ώρα της διακοπής, τότε ο χρόνος της διακοπής μεταφέρεται 10 λεπτά ( 10 min) νωρίτερα από την ώρα που δόθηκε. Εάν έστω και ένας αγωνιζόμενος έχει τερματίσει μέχρι την ώρα της διακοπής, τότε ο χρόνος της διακοπής ισχύει όπως δόθηκε.

19. Ομάδες

Οι ομάδες μπορούν να αποτελούνται από 4 αθλητές, το μέγιστο. Στην ομαδική βαθμολογία θα προσμετρώνται οι 3 καλύτερες επιδόσεις των αθλητών της ομάδας, κάθε αγωνιστικής ημέρας.

20. LiveTracking

Η διοργάνωση θα προσφέρει εξοπλισμό Livetrackingστους πιλότους που δεν έχουν. Η αναμετάδοση του αγώνα θα γίνει από το LiveTrack24 στην διεύθυνση http://www.livetrack24.com/events/kamvounia2015

21. Πιλότοι - επισκέπτες:

Οι πιλότοι- επισκέπτες του αγώνα μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις παροχές της διοργάνωσης με κόστος 20 ευρώ.

Όλοι οι πιλότοι εκτός αγώνα μπορούν να πετάξουν στην περιοχή του αγώνα και να χρησιμοποιούν την βασική απογείωση. Οι απογειώσεις αυτών των πιλότων - επισκεπτών θα σταματούν 20 λεπτά πριν ανοίξει η απογείωση για τους αθλητές και ξεκινούν πάλι μετά το κλείσιμο του παραθύρου ή μετά από συνεννόηση με τους διοργανωτές ώστε να μη ενοχλούν τις απογειώσεις των αγωνιζομένων. Η περισυλλογή τους επίσης θα γίνεται σε κεντρικούς οδικούς άξονες και μέσα στα χρονικά πλαίσια του αγώνα.

22. Διαμονή αθλητών

α) Δωρεάν campingσε χώρο πλησίον του γηπέδου Δεσκάτης (WC και ντους διατίθενται). β) Δωρεάν campingσε οροπέδιο του όρους Βουνάσα ( 450μ από το ορειβατικό καταφύγιο, 800μ από την απογείωση και σε υψόμετρο 1450μ ). γ) Ορειβατικό καταφύγιο που βρίσκετε κοντά στην απογείωση και 8,5χλμ από την Δεσκάτη ( χωρητικότητα : 50 άτομα, χρέωση: 5€/ημέρα ). δ) Ξενοδοχεία της περιοχής :

- Hotel Καμβούνια ( τηλ. 6974301758 ).

- Ενοικιαζόμενα Δωμάτια Τσούκας ( πληροφορίες κα. Δήμητρα, τηλ. 6978325055 ).

- Αμαδρυάς Hotel( τηλ. 6944107598 & 2462032751 ), ιστοσελίδα : http://www.amadrias-hotel.gr/el/spa-a-health.html

23. Πως θα έρθετε

Χάρτης Δεσκάτης -//www.google.gr/maps/@39.9327034,21.7913992,12z"> https://www.google.gr/maps/@39.9327034,21.7913992,12zΧάρτης Δεσκάτης - http://goo.gl/maps/LoZUL

Πληροφορίες για την περιοχή στην ιστοσελίδα του Δήμου Δεσκάτης : http://dimos-deskatis.gr/

24. Επικοινωνία

Σύλλογος Αεραθλητών Μακεδονίας

Βασιλείου Αδαμίδη 14, Τούμπα, Τ.Κ. 543 51 Θεσσαλονίκη

Τηλ: 6943888244 | Πληροφορίες: 6977323489

Website: www.flysam.gr

e-mail: flysam@gmail.com

Κακουλίδης Σάββας - 6977323489 Παπαδημητρόπουλος Όθων - 6945628816 Θεοδωρίδης Αλέξανδρος - 6976752381

Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγίας e-mail: eap@e-a-p.gr


  ΠΕΜΠΤΗ 30/04/2015
12:00 Ελεύθερη προπόνηση
19:00 - 20:30 Εγγραφές
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/05/2015 - 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
8:00 - 9:00 Εγγραφές
09:00 Γενική ενημέρωση των αθλητών στην γραμματεία του αγώνα - GeneralBriefing
10:00 Αναχώρηση προς απογείωση
11.00 TaskBriefing- Ενημέρωση αγώνα στην απογείωση
12.00 Έναρξη αγώνα
18.00 Λήξη αγώνα
19.00 - 20.00 Συλλογή στοιχείων πτήσης
21:00 Μουσική βραδιά
  ΣΑΒΒΑΤΟ 02/05/2015 - 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
09:00 Γενική ενημέρωση των αθλητών στην γραμματεία του αγώνα - GeneralBriefing
10:00 Αναχώρηση προς απογείωση
11.00 TaskBriefing- Ενημέρωση αγώνα στην απογείωση
12.00 Έναρξη αγώνα
18.00 Λήξη αγώνα
19.00 - 20.00 Συλλογή στοιχείων πτήσης
21:00 Επίσημο γεύμα αθλητών
ΚΥΡΙΑΚΗ 03/05/2015 - 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
10.00 Αναχώρηση προς απογείωση
11.00 TaskBriefing- Ενημέρωση αγώνα στην απογείωση
12.00 Έναρξη αγώνα
17.00 Λήξη αγώνα
17.00 - 18.00 Συλλογή στοιχείων πτήσης
19:00 Απονομή επάθλων

Το πρόγραμμα του αγώνα δύναται να τροποποιηθεί, σε περίπτωση ανάγκης, με ευθύνη του διευθυντή αγώνα.

Πρόγραμμα αγώνα

Ακολουθεί φόρμα για δηλώσεις συμμετοχής από τα σωματεία.


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΘΛΗΤΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Όνομα Αρχηγού Ομάδας : Σφραγίδα Σωματείου  
Τηλ. Επικοινωνίας :  
OΠρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας  
Ημερομηνία :  

Να επιστραφεί συμπληρωμένη έως την Παρασκευή 24/04/2015 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Σ.Α.Μ., της ΕΛ.Α.Ο. και της Ε.Α.Π.

E-mails: flysamgr@gmail.com, elaoinfo@elao.gr καιeap@e-a-p.gr

 

Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς

Σύλλογος Αεραθλητών Μακεδονίας ( Σ.Α.Μ. ) Βασιλείου Αδαμίδη 14, Τούμπα, Τ.Κ. 543 51 Θεσσαλονίκη Τηλ: 6943888244 | Πληροφορίες: 6977323489 Website:www.flysam.gr | email: flysamgr@gmail.com

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack