Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μεταξιωτών Κοζάνης

metapokr14pl 2 ards1410Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μεταξιωτών Κοζάνης από τις 20-9-2014 (μετά την αποδοχή παραίτησης από το Δ.Σ. του Μπλαχάβα Ιωάννη από τη θέση του ταμία και τον ορισμό νέου ταμία) είναι η εξής:

- Λαβαντσιώτου Ευαγγελία (Πρόεδρος)

- Τσιανάκα-Σούλιου Ελένη (Αντιπρόεδρος)

- Μπασιάς Παναγιώτης (Γραμματέας)

- Μπασδέκης Θωμάς (Ταμίας)

- Καρανάτσιος Οδυσσέας (Μέλος)

- Μπασιάς Νικόλαος (Μέλος)

- Χαρέλα Χρυσούλα (Μέλος)