www.mikrovalto.gr

Τυχαία φωτογραφία

Αναζήτηση


Ξεκινά το Κτηματολόγιο και στο Μικρόβαλτο Εκτύπωση
Τρίτη, 01 Ιούλιος 2014 01:01

Ξεκινά το Κτηματολόγιο και στο Μικρόβαλτο

 xorafia-ktimatologio14 1Ξεκινά και στο Μικρόβαλτο από τη Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014 η Κτηματογράφηση των ακινήτων (Εθνικό Κτηματολόγιο) που θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα τριών(;) μηνών.

Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι μια γενική, ενιαία και συστηματική καταγραφή, που περιλαμβάνει τη γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε κομματιού γης, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είναι τα παρακάτω:

1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου

2. Φωτοτυπία λογαριασμού της ΔΕΗ ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ.

3. Φωτοτυπία τίτλου κτήσης δηλαδή:

Συμβόλαια (από το Υποθηκοφυλακείο ή από το συμβολαιογράφο αν δεν βρίσκονται στην κατοχή των ιδιοκτητών):

- Αγοραπωλησία

- Δωρεά

- Γονική παροχή Αποδοχή κληρονομιάς

- Σύσταση δουλείας (προσωπική π. χ. επικαρπία ή πραγματική π. χ. δίοδος κλπ)

- Κατακυρωτική έκθεση

4. Φωτοτυπία πιστοποιητικών μεταγραφής όλων των τίτλων κτήσης, που μεταγράφονται δηλαδή, συμβόλαια, αποφάσεις κλπ (από το Υποθηκοφυλακείο).

5. Φωτοτυπία Πολεοδομικής άδειας για κτίσματα ή κοινοτικής άδειας (από την Πολεοδομία ή από μηχανικό)

6. Φωτοτυπία τακτοποιήσεων-νομιμοποιήσεων αυθαιρέτων κτισμάτων (από την Πολεοδομία ή από το μηχανικό).

7. Φωτοτυπία τοπογραφικών διαγραμμάτων (από μηχανικό ή από συμβολαιογράφο, αν υπήρχε προσαρτημένο τοπογραφικό στον τίτλο κτήσης-συμβόλαιο).

Σημείωση: Αν πρόκειται για οριζόντια ιδιοκτησία (π.χ. διαμέρισμα, κατάστημα κλπ) απαιτείται οπωσδήποτε η προσκόμιση αντιγράφου του συμβολαίου της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Κατά περίπτωση, είναι απαραίτητα τα εξής:

Δικαστική απόφαση (από το Υποθηκοφυλακείο ή από τα Δικαστήρια ή από το δικηγόρο) :

- Απόφαση αναγνωριστική κυριότητας (αν πρόκειται για απόφαση, που αναγνωρίζει κυριότητα λόγω χρησικτησίας, να προσκομίζουμε και πιστοποιητικό ότι η απόφαση είναι τελεσίδικη, από το Πρωτοδικείο και το Εφετείο)

- Κληρονομητήριο

- Αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής

Παραχωρητήριο (από το Υποθηκοφυλακείο ή από Διεύθυνση Γεωργίας): Τίτλοι κυριότητας από π.χ. Διεύθυνση Γεωργίας, αναδασμός κλπ.

8. Φωτοτυπία δημοσιευμένης διαθήκης (από το Πρωτοδικείο).

9. Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης ή άλλης διαθήκης (από το Πρωτοδικείο και από το Ειρηνοδικείο αν ο θάνατος έλαβε χώρα μετά την 01.03.2013, ή αν έλαβε χώρα εκτός Νομού Κοζάνης).

10. Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς (από το Πρωτοδικείο).

11. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (από το Δήμο ή από το ΚΕΠ)

12. Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών (από το Δήμο ή από το ΚΕΠ)

13. Φωτοτυπία του τίτλου κτήσης του κληρονομούμενου-θανόντος (από το Υποθηκοφυλακείο ή από το συμβολαιογράφο).

14. Χρησικτησία:

-Ένορκες βεβαιώσεις (τουλάχιστον 2 που λαμβάνονται ενώπιον του Ειρηνοδίκη ή του συμβολαιογράφου), Προσύμφωνα (δεν μεταγράφονται στο Υποθηκοφυλακείο), Ιδιωτικά συμφωνητικά, Μισθωτήρια (αν πρόκειται για μίσθωση αγρών, διάρκειας 10 ετών, τα μισθωτήρια μεταγράφονται στο Υποθηκοφυλακείο), Επιδοτήσεις, Πράξεις αναγνώρισης ορίων, Έντυπα Ε9 (από Δ.Ο.Υ. ή λογιστή), Λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ (από τα πιο παλιά μέχρι τα πιο πρόσφατα, να προκύπτει 20ετία), Αντίγραφο κατατεθειμένης αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής και εκθέσεις επίδοσης αυτής (από Δικαστήρια ή από δικηγόρο), -Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η συνεχής και αδιάλειπτη άσκηση πράξεων νομής και κατοχής για χρονική περίοδο άνω των 20 ετών.

15. Εμπράγματες ασφάλειες: Υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις (από το Υποθηκοφυλακείο, από
δικηγόρο, από συμβολαιογράφο).

 

Σοβαρές επισημάνσεις κάνει πάντως το ΤΕΕ/τμ Δυτικής Μακεδονίας και εφιστά την προσοχή στα παρακάτω:

- Η υποβολή και συμπλήρωση της δήλωσης για το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ είναι μια σοβαρή και σημαντική  διαδικασία και συμβουλεύουμε τους πολίτες εάν επιθυμούν και κρίνουν απαραίτητο να απευθυνθούν σε αρμόδιους μηχανικούς με συναφείς ειδικότητες.

- Οποιοσδήποτε ιδιώτης ή γραφείο ή επιχείρηση εμφανιστεί ότι εκπροσωπεί το ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ δρα παραπλανητικά σε βάρος των συμφερόντων του πολίτη και της καλύτερης εξυπηρέτησής του.

- Επισημαίνουμε πως το πάγιο τέλος κτηματογράφησης είναι 35€ για δικαιώματα σε κύριους χώρους και 20€ για δικαιώματα σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώρους στάθμευσης)  το οποίο πληρώνεται μόνον σε ΤΡΑΠΕΖΑ ή στο ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ μετά την υποβολή της δήλωσης στο ΕΠΙΣΗΜΟ γραφείο Κτηματογράφησης και την έκδοση του ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ. 

Η παροχή πληροφοριών και η υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας του Μικροβάλτου για το ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ πραγματοποιείται στο γραφείο Κτηματογράφησης στα Σέρβια.

 

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack