limeniskoi26.8 H εταιρία «Πυθαγόρας ΕΠΕ» από τη Θεσσαλονίκη θα αναλάβει το έργο: «Ολοκλήρωση Λιμναίων Υποδομών Πολυφύτου», προϋπολογισμού 2,625,000.00 €., το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος 5 εταιρίες, όπου η εν λόγω εταιρία με ποσοστό έκπτωσης 10% περίπου θα είναι ο τελικός ανάδοχος του έργου, αφού εγκριθούν τα πρακτικά και από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο διαγωνισμός έγινε στις 20 Αυγούστου και περιλαμβάνει την κατασκευή έξι πλωτών λιμενίσκων σε Ίμερα, Βελβεντό, Σπάρτο, Κρανίδια, Σέρβια, Ρύμνιο. Όπως αναφέρουν στο Kozan.gr οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, κάθε λιμενίσκος, πλην του Ρυμνίου, που είναι πλωτή νησίδα, θα αποτελείται από πλωτή πεζογέφυρα πρόσβασης συνδεδεμένη με ειδικό γεφυρίδιο με την όχθη, πλωτή εξέδρα υποστήριξης λειτουργιών και παροχής κυματικής προστασίας, θέσεις πρόσδεσης σκαφών και αποεπιβίβασης οικοτουριστών, σχεδόν περίκλειστο λιμναίο χώρο για διάφορες δραστηριότητες αναψυχής και συναφείς εκδηλώσεις.

Ο στόχος που θα επιτευχθεί με την υλοποίηση του έργου, όπως τόνισε στο Kozan.gr ο αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης κ. Γιάννης Σόκουτης είναι η βόλτα με το καραβάκι στα νερά της λίμνης Πολυφύτου, με στάσεις στο Βελβεντό, τα Σέρβια, τα Ίμερα, το Σπάρτο, τα Κρανίδια και το Ρύμνιο. «Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και με τη λίμνη του Ιλαρίωνα, καθώς και των λιμνών που βρίσκονταν στις περιοχές Ασσώματα, Σφηκιά (Ημαθία), ώστε να υπάρχει μια διαδρομή με 4-5 λιμνών στη σειρά», ανέφερε ο κ. Σόκουτης. Μετά τη δημιουργία των λιμναίων υποδομών, η Εταιρεία Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Παρέμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης θα κληθεί να αναλάβει το έργο διαχείρισής τους, είτε μόνη της είτε με διαγωνισμό εκμίσθωσης του έργου αυτού σε ιδιώτες και απώτερο στόχο την τουριστική αξιοποίηση και προσέλκυση τουριστών.  Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να διαρκέσει δώδεκα μήνες επιβαρυνόμενη κυρίως από την δυσκολία πρόσβασης βαρέων οχημάτων, φορτηγών και γερανοφόρων στις θέσεις χάραξης, αλλά και τις σημαντικές σε μεγάλο βαθμό προβλέψιμες μεταβολές στάθμης υδάτων. Από το διάστημα αυτό περίπου το μισό και πλέον θα είναι χρόνος προεργασίας, εργοστασιακής κατασκευής και μεταφοράς των πλωτών στοιχείων και βιοτεχνικής κατασκευής των συνοδών διατάξεων, αλλά και του εξοπλισμού λειτουργίας.

Το έργο χωροθετείται σε έξι παρόχθιες θέσεις της τεχνητής (Υ.Η.Σ.) λίμνης Πολυφύτου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας µε πέντε μεμονωμένες παρόχθιες προσβάσιμες πλωτές σκάλες στις θέσεις :

 Βελβεντός – ΒΒΑ – ( 40° 17,44 Β – 22° 06,08 Α )

 Ιµερα – ΑΝΑ – ( 40° 17,20 Β – 22° 03,13 Α )

 Σπάρτο- ΑΝΑ – ( 40° 11,48 Β – 21° 53,53 Α )

 Κρανιδιά – ∆Ν∆ – ( 40° 11,57 Β – 21° 56,57 Α )

 Σέρβια – ΒΒ∆ – ( 40° 13,16 Β – 21° 58,23 Α )

και µία µεμονωμένη µη προσβάσιμη πλωτή νησίδα στη θέση Ρύµνιο – ∆Β∆ – (40° 07,53 Β – 21° 51,21 Α )

Το έργο θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε µη φυλαγμένες κυματικά λιμναίες θέσεις µε υποτυπώδεις οδικές προσβάσεις. Θα απαιτήσει εκτεταμένη χρήση ειδικών πλωτών μέσων (πλωτοί αυτοκινούμενοι γερανοί, σκάφη μακράς ρυμούλκησης & γενικής υποστήριξης ), κατάλληλων φορτηγών οχημάτων και all terrain βαρέως τύπου γερανοφόρων ( παρόχθιας πόντισης πλωτών στοιχείων, αλυσοειδών και ερμάτων αγκύρωσης), αγκυροβολιών προσωρινής ασφάλισης πλωτών στοιχείων, έμπειρων ειδικά εξοπλισµένων καταδυτικών συνεργείων (επακριβούς και προσανατολισµένης υποβρύχιας απόθεσης ερμάτων αγκύρωσης & υποβρύχιας σύνδεσης βαρέων αλυσοειδών υπό τάση), αλλά και έμπειρων ειδικά εξοπλισµένων τεχνικών συνεργείων (εγκατάστασης-σύνδεσης πλωτών στοιχείων & ισοτασικής ρύθμισης της προέντασης αλυσοειδών, δημιουργίας προσβάσεων).

 kozan.gr - Ρεπορτάζ: Θανάσης Τέγος