Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012

Αλλαγή σκυτάλης στο ΤΕΕ Δυτ. Μακεδονίας

Νέος πρόεδρος ο Αθ. Κακάλης

.

Η αλλαγή σκυτάλης στο προεδρείο του ΤΕΕ είναι στα πλαίσια της άτυπης συμφωνίας που έκαναν οι δύο επικεφαλής των παρατάξεων Δημήτρης Μαυροματίδης απο την ΠΑΣΚΕ και  ο  Αθ. Κακάλης απο την ΔΚΜ. Ετσι ο Αθ. Kακάλης ανακηρύσσεται πρόεδρος και ο Δημήτρης Μαυροματίδης Γραμματέας του ΤΕΕ.

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/τμήμα Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη τα παρακάτω:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1486/84, το άρθρο 14 του Ν. 2187/94 και την Υπο-υργική Απόφαση Δ16γ/011/364/Γ/21-6-94 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
2. Το Προεδρικό Διάταγμα 7/2010.
3. Τις με αρ. πρωτ. 913/14-9-2012, 920/14-9-2012 και 921/14-9-2012 παραι-τήσεις των Μαυροματίδη Δημήτριου, Κακάλη Αθανάσιου και Τζίτζικα Γεώργιου από τις θέσεις του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα της Δ.Ε. αντίστοιχα.
4. Τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας που έγιναν κατά τη 2η ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματός μας στις 3 Οκτωβρίου 2012 για την ανάδειξη Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής.

Ανακηρύσσει τους επιτυχόντες των εκλογών ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κακάλης Αθανάσιος, Η.Μ.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος, Η.Μ.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Γκαραλιού Ευαγγελία, Π.Μ.

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ
Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Κακάλης