dimarxeio servion velv 2Με αποφάσεις του Δημάρχου Σερβίων Χρήστου Ελευθερίου ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι, οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι και ο Γενικός Γραμματέας στο Δήμο Σερβίων, ως παρακάτω:

 

kakaf59Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της παράταξης του ∆ηµάρχου κ.ΚΑΚΑΦΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ως καθ’ ύλην και κατά τόπον Αντιδήµαρχο και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:

• Καθ’ ύλην: Θέµατα Οικονοµικών και συγκεκριµένα:
• Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, καθώς και των κάτωθι επιµέρους οργανικών µονάδων αυτής:

i. Τµήµα Προϋπολογισµού & Εξόδων µε τα υπαγόµενα σε αυτό 
Γραφεία:
α. Γραφείο Προϋπολογισµού
β. Γραφείο Λογιστηρίου
γ. Γραφείο Συµβάσεων
δ. Γραφείο Μισθοδοσίας
ii. Τµήµα Εσόδων, Περιουσίας & Ταµείου µε τα υπαγόµενα σε αυτό Γραφεία:
α. Γραφείο Εσόδων
β. Γραφείο ∆ιαχείρισης Περιουσίας
γ. Γραφείο Ταµείου,
οι αρµοδιότητες των οποίων ορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΜΟΕΥ) του ∆ήµου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
• Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν µε αναµόρφωση, µε την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
• Την τέλεση πολιτικών γάµων
• Κατά τόπον αρµοδιότητες στην κοινότητα Πλατανορρεύµατος
Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στην κοινότητα. Συνεργάζεται µε τον πρόεδρο της κοινότητας για την επίλυση προβληµάτων της κοινότητας. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δηµοτική ενότητα.
Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στην κοινότητα. Είναι αρµόδιος για την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των πολιτών για θέµατα της κοινότητας.

pontikis-592. Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της παράταξης του ∆ηµάρχου κ. ΠΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟ καθ’ ύλην και κατά τόπον Αντιδήµαρχο και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
• Καθ’ ύλην: Θέµατα Υποστήριξης της Καθηµερινότητας σε συνεργασία µε τους κατά περίπτωση αρµόδιους αντιδηµάρχους και συγκεκριµένα:
• Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης της Καθηµερινότητας, καθώς και των κάτωθι επιµέρους οργανικών µονάδων αυτής:
i. Τµήµα Καθαριότητας, ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων, Πρασίνου, Οχηµάτων & Εγκαταστάσεων µε τα υπαγόµενα σε αυτό Γραφεία:
α. Γραφείο Καθαριότητας
β. Γραφείο ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων
γ. Γραφείο Πρασίνου
δ. Γραφείο Οχηµάτων
ε. Γραφείο ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων & Σφαγείων
ii. Τµήµα Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής µε τα υπαγόµενα σε αυτό Γραφεία:
α. Γραφείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης & Αθλητισµού
β. Γραφείο Προστασίας & Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας
γ. Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων
δ. Γραφείο Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι»
ε. Γραφείο Κέντρου Κοινότητας οι αρµοδιότητες των οποίων ορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΜΟΕΥ) του ∆ήµου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
• Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της κάτωθι οργανικής µονάδας:
α. Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων & Επιχειρηµατικότητας, το οποίο υπάγεται στο Τµήµα Ανάπτυξης της ∆ιεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης οι αρµοδιότητες του οποίου ορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΜΟΕΥ) του ∆ήµου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
• Κατά τόπον αρµοδιότητες στις κοινότητες Σερβίων, Κρανιδίων, Αυλών και Γουλών
Την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου.
Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στις κοινότητες. Συνεργάζεται µε τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση προβληµάτων των κοινοτήτων. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις κοινότητες. Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στις κοινότητες.
Είναι αρµόδιος για την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών για θέµατα των κοινοτήτων.

vitopoulos-593. Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της παράταξης του ∆ηµάρχου κ. ΒΗΤΟΠΟΥΛΟ ΘΩΜΑ κατά τόπον Αντιδήµαρχο, για τις ∆ηµοτικές Ενότητες Καµβουνίων και Λιβαδερού, και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
Την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα
Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δηµοτική ενότητα
Τη µέριµνα για τη διατήρηση του εξοπλισµού, που βρίσκεται στη δηµοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας
Την υπογραφή, µε εξουσιοδότηση του δηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας
Τη συνεργασία µε τους προέδρους των κοινοτήτων της ∆ηµοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβληµάτων τους
Tην ευθύνη όλων των ζητηµάτων στα όρια της δηµοτικής ενότητας σε συνεργασία µε τον καθ’ ύλην αρµόδιο αντιδήµαρχο

zakis594. Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της παράταξης του ∆ηµάρχου κ. ΖΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
• Θέµατα Τεχνικών Έργων και συγκεκριµένα:
• Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, καθώς και των κάτωθι επιµέρους οργανικών µονάδων αυτής:
i. Τµήµα Τεχνικών Έργων & Μελετών µε τα υπαγόµενα σε αυτό Γραφεία:
α. Γραφείο Τεχνικών Έργων
β. Γραφείο Μελετών
ii. Τµήµα Συντήρησης ∆ικτύων & Λοιπών Υποδοµών µε τα υπαγόµενα σε αυτό Γραφεία:
α. Γραφείο Συντήρησης ∆ικτύων
β. Γραφείο Συντήρησης & Υποστήριξης Λοιπών Υποδοµών
iii.Τµήµα Περιβάλλοντος, Υδάτων & Κοιτασµάτων Γης µε τα υπαγόµενα σε αυτό Γραφεία:
α. Γραφείο Περιβάλλοντος
β. Γραφείο ∆ιαχείρισης Επιφανειακών & Υπόγειων Υδάτων
γ. Γραφείο Κοιτασµάτων Γης, οι αρµοδιότητες των οποίων ορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΜΟΕΥ) του ∆ήµου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
• Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Αυτοτελούς Τµήµατος Υπηρεσίας ∆όµησης, καθώς και των κάτωθι επιµέρους οργανικών µονάδων αυτού:
α. Γραφείο Έκδοσης Αδειών ∆όµησης
β. Γραφείο Ελέγχου Κατασκευαστών
γ. Γραφείο Πρωτοκόλλου
δ. Γραφείο Πολεοδοµικών Εφαρµογών
ε. Γραφείο Χωροταξίας & Πολιτικής Γης, οι αρµοδιότητες των οποίων ορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΜΟΕΥ) του ∆ήµου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
• Την τέλεση πολιτικών γάµων

 

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν µπορούν να εκλεγούν ή να είναι µέλη του προεδρείου του δηµοτικού συµβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του αντιδηµάρχου είναι δυνατή µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από τον ορισµό τους, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του δηµάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του
∆. α. Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Κακαφίκα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Ζάκης.
β. Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Ποντίκη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ Ζάκης
γ. Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Βητόπουλου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Κακαφίκας Αναστάσιος
δ. Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Ζάκη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ Ποντίκης
Ε. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Ζάκης ∆ηµήτριος

ΣΤ. Ορίζει εντεταλµένους σύµβουλους:

agorastos59
1) Τον δηµοτικό σύµβουλο της παράταξης του ∆ηµάρχου, κ. Αγοραστό Βασίλειο µε αρµοδιότητες συµβουλευτικού χαρακτήρα:
Στα ζητήµατα καθηµερινότητας και επίλυσης προβληµάτων που προκύπτουν στη ∆ηµοτική Ενότητα Λιβαδερού και στις Κοινότητες Πολυρράχου, Τριγωνικού και Μεταξά
Ενηµέρωσης και επικοινωνίας µε τους πολίτες για τα ζητήµατα που προκύπτουν στη ∆ηµοτική Ενότητα Λιβαδερού και στις Κοινότητες Πολυρράχου, Τριγωνικού και Μεταξά σε συνεννόηση µε τους προέδρους των Κοινοτήτων
Υπεύθυνος για όλα τα οχήµατα του ∆ήµου (έλεγχος, καύσιµα και συντήρηση οχηµάτων) σε συνεργασία µε τον αρµόδιο αντιδήµαρχο


nanagab59 22) Τη δηµοτική σύµβουλο της πλειοψηφίας, κ. Γκαµπούρα Αθηνά µε αρµοδιότητες συµβουλευτικού χαρακτήρα::
Στα ζητήµατα καθηµερινότητας και επίλυσης προβληµάτων που προκύπτουν στις Κοινότητες Ιµέρων, Νεράιδας, Βαθυλάκκου, Ροδίτη Μεσιανής και Λευκάρων
Σε θέµατα προβολής και τουρισµού σε συνεννόηση µε τον αρµόδιο αντιδήµαρχο
Σε θέµατα αγροδιατροφικών, κτηνοτροφικών και τοπικών προϊόντων
Σε θέµατα που άπτονται της αλιείας και της Τεχνητής Λίµνης Πολυφύτου
Σε θέµατα σχετικά µε τους ενεργούς Πολιτιστικούς Συλλόγους που δραστηριοποιούνται στα όρια του ∆ήµου.

--------------------

tsats59Γενικός Γραμματέας του Δήμου Σερβίων ο Γιάννης Τσέτσιλας

 Με άλλη απόφαση του Δημάρχου Σερβίων (την 12/2019), Γενικός Γραμματέας του Δήμου Σερβίων έως τη λήξη της θητείας του Δημάρχου, ορίστηκε ο Γιάννης Τσέτσιλας.

 

 

mikrovalto.gr