www.mikrovalto.gr

Τυχαία φωτογραφία

Αναζήτηση


ΧΙΛΙΣ ΦΟΥΡΕΣ ΜΠΡΑΒΟΥΣ Α ΡΑ ΑΛΕΞ’ (του π. Νικηφόρου) Εκτύπωση
Τρίτη, 19 Ιούνιος 2018 02:11

nikiforos 2Τ Λουζάν’ (χ’ θκή μας Λουζιανή) τ Κουζάν’.

Φαντάσ’ μνι μέρα νρθν ολβιτο κι ν μς πάρν’ τ’ Λουζιαν γι θκή τς, πειδς τιργιάζ’ τνουμα.

ΜΙ ρσι κι το ξαναγράφου. Μπράβους α ρλέξ. σα δν κατάφιραν λ’ ο σαλο στο παριλθόν, το κατάφιρις, σ το καμάρι μας. Ζες, α ρλέξ’, σ μς οδηγες κι καγκαένας λλους.

Τ τθιλναν ατάϊας ο θκοί μας ο Παυλουμιλάδις (τσια τον γραφι Νέους Κόσμους τ’ ΚΚΕ κα’ το 1950) κι ν ξιπατώνουντι ν πιράσν π’ το Βιλιμίστ’ κι ν ρθον δ σιαπν στ’ Μακιδουνία (δηλαδς στ’ Νότχια κι χ’ στ’ Βόργεια. σ ρλέξ τ συλλάρουσις λα). Τ δν κάθουνταν σν νθήνα κι ν φέρν γυρουβουλις, κι νντραλίζουντι κάθι βράδ’ μ τς πιταχτς χείλ’ μ’ χείλ’, μύτ’ μ μύτ’ κι βζ μ βζί; Τθιλναν κι πουλιουμοσαν μ τον παλιόΒλαχου το Μήτρου κι τον Κάλτσιφ κι τον Γκόλτσιφ κι τόσ’ λλ’ γουρουνουμύτδις κι ρκουδγιάρδις; π’ ‘ν λλ’ τ’ μιριταν κι τ σαλουμιμέτχια τλάδουτα. Τς ρζι ν σκυλουτρώουντι ολλ’ κι ατο ν φκιάν χάζ’. λ’ ατοταν ντπ σαλο κι σκουτώνουνταν τζιάμπα κι βιρισέ.

στιρας ξικίντσαν δεύτιρ’ δόσ’ κα’ το 1947-49. τότις βγκι ο ΓΙΛΑΣ κι ο ΙΑΜΣ. Οδγιοις λίρις κι πο δ κι πο κε. Τδγια μαλιχέργια κι μαουζέργια κι πο δ κι πο κε. Πουστόλτς πο τ γαλάζια, κι Δημητράκς π’ τ κόκκιανα. Πραν π’ τ’ στρούγγα τον Θουμ, τον Βασίλ’, τον Χαράλαμπου, κι σκουτθκαν πάν στο Βουλγαρέλ’, γι ν προυκόψ’ ο ΓΙΛΑΣ. Σκότουσαν κι τον Κότσιου το Νατσι στο μουνουπάτ’ στ γίδγια, πάλι γι τον ΓΙΛΑΣ!!!! μους λα τ σκατουφουνικταν π’ τν δγια τ’ μάννα. ρμους Ζαχαργιάδις μπινόβγηνι στ Σκόπχια γι,τ’ εχι νάγκ’ γκνας (τσιας τον λιγι νας πάππους στο χουργιό) ψουμουφάει, φάρμακα, τραυματίις κι τόσα π’ χράζουνταν γκνας. φτσαν αμα κι φαρμάκ’ ο ξάλμυρ’ κι δν κατάφιραν ν δώσν τ’ Μακιδουνία στς Μακιδόνις. Δν κατάφιραν ν τν λιφθιρώσν π’ τς ΕΛΛΗΝΙΣ. πόμκι σκλαβουμέν καημέν Μακιδουνία στς ΕΛΛΗΝΙΣ…

ΕΙΔΙΣ μους, τ λέν’ ;;;; Ρόδα ενι κι γκλάει!!! κεπάν’ π’ ενι λ’ ο πατιρούλδις μ τον Βιιλζιβολ (Λένις, Στάλις, Τίτους, ΜήτρουΒλάχους, Κάλτσιφς) καμαν καφτιρ προυσιφχ στον ξ’ πο δ κι αφτς τς κσι γλήγουρα. τσιας βγκι προυτουμάστουρας θκόζμας λέξς. Τώρα θ δτι α ρ κιαρατάδις, επι χαμουγιλοντας κάτ’ π’ το μουστάκ’ π’ δν χ’. Θ τ συλλαρώσου λα. σα δν κατάφιραν ν φκιάσν τ θκά μας τ σαλουντάμαρα μ τ μαχέργια, θ τ φκιάσου γ μόνου μ τ χέργια.

Τ θέλτι, ρά, δημουψήφσμα, γι ν π στς βρουπαοι σκάστι ρά;;; Εδιτι;;;; Το ΟΧΧΧΧ’ (τ’ δικτάτουρα τ’ Μιταξ) τκανα ΝΑΙΙΙΙΙΙΙΙ. Τλλου θέλτι ρά;;;; Παντρειντρας μντρας κι γνακας μ γνακας; Στ’ γλήγουραααα. φτασιιιιιι, π’ λιέει κι ΘΒέγγους. Ζιστούτσκουουου. Το ψήφσαν α ρα ο ζαβλακουμέν’. Τλλου χαλέβτι ρά; Ν παίρν’ κι κάνα πιδάκ’ ατάϊας τ ζβγάργια, μπουτ δν μπουρον ν γιννήσν ο φουκαράδις; μέσουςςςς. φτασιιιι. Το ψήφσαμι κι ατόϊας. (Κι πς δν υουθιτον τίπτα κτάβγια, τόσα π’ γιννον ο φουκαργιάρις ο σκύλλις δικαϊφτ φουρς το χρόνου;;;; Τόσ’ διαφήμησ’ φκιάν ο σκυλουφιλόζουη).

Α ρα λέξ’ θέλουμι κι λλου να. ν μς το φκιάης κι ατό, θ σ στήσουμι σια μ τγαλμα τ’ μπαρμπα Μαβουχουδουνόσουρα. Θέλουμι ρά, νπιλιφτιρουθ κι Μακιδουνία π’ ενι τόσα χρόνια σκλαβουμέν’ στς παλιουΕλληνις. Νρμυρίσουμι κι μες ψίχα θάλλασα. λις τς θάλλασις τς χν ατο ο παλιουΕλληνις, π’ ν μ φαίνουνταν κι ρθαν προυτοπο μς καμνι τριακόσις χιλιάδις χρόνια. μους τ το θέλτς; Μακιδουνία νήκ’ σ μς τς Μακιντόντσι. μες χουμι κι γλσσα Μακιντόντσικη, νσες χτι ατάϊας τ χαζουλλινικά. κόμα κι το καμάρι μας λέξαντρους λιγι προυΐ προυΐ στον πατέρα τ’ τον Φίλιππου ΝΤΟΜΠΡΟ ΟΥΤΡΟ κι ΣΙΟ ΠΡΑΙΣ, ΑΡΝΟ ΑΡΝΟ; λλ κι ριστουτέλτς σουφς τον δίδαχνι τν λιάδα στ’ θκή μας τ’ γλσσα. στιρα τλλαξαν ατο ο παλιουέλληνις. Ατν τ’ γλσσα μας ξέρτι μς τν βλόγησι κι νας μ τριώρουφα κέρατα ΠΑΠΑΣ. Γιατιατ κ τπέτχαμι λα. Πο ξέρς; Μπουρε κι θκόζμας Μίνιτς ν παίρ’ βλουγία π’ τον ΠΑΠΑ κι φτός. Γιατιαφτ καλουπιρνάει μ το σύρι κι λα στ’ ΓΙΟΥ ΖΑ.

Κι ναν τιλιφταίου λόγου ρ χαζουΕλληνις. Θε νρθ’ μέρα π’ θ φτάσν τ σύνουρά μας κάτ’ στον λυμπου μαζ μ το μακαρίτ’ το Δία.

« Θες νλε μας» π τ προγράμματα τν μπόρων τν θνν. ΑΜΗΝ.

Μ Φς καλπίδα ν Κυρί

παραμονγίου Αγουστίνου 2018

ρ.νι.μ.α

nikiforos 2

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack